Financieel Beleid

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search

Algemeen

 • Stichting Revelation Space heeft geen winstoogmerk: alle inkomsten worden besteed aan de statutaire doelen van de stichting.
 • Wijzigingen in het Financieel Beleid vereisen een bestuursbesluit.
 • Uitzonderingen op het Financieel Beleid vereisen een bestuursbesluit.
 • Het Financieel Beleid is een leidraad voor bestuurders.
  • Aan het Financieel Beleid kunnen geen rechten worden ontleend; aspecten die wel verplichtingen of rechten opleveren voor bezoekers, zijn opgenomen in het Reglement.
 • Het Financieel Beleid wordt gepubliceerd op de site.

Inkomsten

 • We streven ernaar dat de vaste inkomsten hoog genoeg zijn om de vaste lasten te dekken.
  • De vaste inkomsten bestaan primair uit deelnemercontributie; de hoogte hiervan is vastgelegd in het Reglement.
 • Verkoop van losse artikelen is een verdienmodel voor extra inkomsten. Om vrijgesteld te blijven van BTW zijn er beperkingen aan wat we kunnen verkopen:
  • Kantine-artikelen (snacks, drinken), i.v.m. vrijstelling voor kantines
  • Clubartikelen (t-shirts, verzamelobjecten), i.v.m. vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten
  • De stichting concurreert niet met winkels; verbruiksartikelen worden doorverkocht voor ruim meer dan gangbare winkelprijzen, i.v.m. vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen.
 • In het Reglement zijn beperkingen vastgelegd voor inkomsten door sponsoring.
 • De fysieke kas en de virtuele kas (revbank-tussenrekening) worden afgeroomd naar de betaalrekening.
  • Dit omvat donaties en inkomsten uit losse verkoop.
  • Omdat de kas werkt op basis van zelfbediening, weten we niet precies hoe de verhouding tussen omzet en donaties precies is.

Uitgaven

 • Zolang de vaste lasten kunnen worden betaald van de vaste inkomsten, maken we geen termijnbegrotingen, maar zijn banksaldi leidend:
  • Op de spaarrekening is 11 550 € (stand december 2022) gereserveerd voor noodgevallen. Dit is genoeg voor enkele maanden huur en een noodverhuizing. Deze reservering groeit met 55 €/maand.
  • Op de spaarrekening is 2 000 € gereserveerd voor de inkoop van artikelen die we met winst verkopen.
  • Het overige saldo van de spaarrekening is voor specifieke spaardoelen; deze zijn momenteel:
   • Op de spaarrekening wordt maandelijks 500 € bijgestort als spaarpot voor de komende verhuizing, deze is 26 000 € (stand december 2022); we weten niet wanneer, maar het zal een keer moeten. Er is geen limiet vastgelegd voor dit spaardoel.
  • Geld op de betaalrekening kan worden uitgegeven voor alles wat bijdraagt aan verbetering van de space, waaronder niet-noodzakelijke verbruiksartikelen en gereedschappen.
  • Zolang er genoeg geld op de betaalrekening staat, worden reserves niet aangesproken.
  • Zodra een reserve wordt aangesproken, is er een uitgavestop voor alle niet-noodzakelijke dingen totdat de reserve weer op peil is.
  • Voor de inkoop van projectcomponenten ("grabbelvoorraad") geldt in beginsel een maximum van 3.30 € per component, en de vereiste dat het component zeer generiek inzetbaar is (dus niet voor een specifiek project).
 • Een bestuurder kan zonder overleg vooraf uitgaven doen of declaraties goedkeuren tot een cumulatief limiet van 260 € per bestuurder per vergaderperiode. Deze uitgaven moeten bij de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering kunnen worden verantwoord.
  • Iedere bestuurder krijgt een betaalpas en inzicht in de bankrekeningen.
 • Overige uitgaven vereisen een bestuursbesluit.

Faciliteren van betalingsverkeer en derdengelden

 • We gebruiken een betaalsysteem (revbank) voor kleine aankopen, waarin bezoekers een tegoed kunnen storten. Dit is een soort "knipkaart".
  • Tegoeden die worden gestort, worden geboekt als inkomsten.
  • Uitbetalingen van tegoeden zijn zeldzaam en worden geboekt als kosten.
  • Revbank faciliteert kleine betalingen (uitwisseling van tegoed) tussen bezoekers onderling.
  • In het Reglement is een saldolimiet per bezoeker vastgelegd, dat overeenkomt met de Vrijstellingsregeling Wft.
  • In het Reglement is een beperkte houdbaarheid van accounts vastgelegd, en dat een eventueel resterend saldo na verloop wordt geacht een donatie te zijn.
 • In zeldzame gevallen kan de stichting centrale inkoop ondersteunen (bijv. CCC-tickets); dit zien we niet als doorverkoop en daarom is dit zonder winstmarge.

Jaaroverzichten

Elk jaar wordt met de Deelnemervergadering het jaaroverzicht gepubliceerd, hier staan ze handig op een rijtje:

File:Financial Report 2022 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2021 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2020 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2019 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2018 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2017 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2016 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2015 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2014 RevSpace.pdf
File:Financial Report 2013 RevSpace.pdf