Over RevSpace

From RevSpace
(Redirected from RevSpace:General disclaimer)
Jump to navigation Jump to search

Nederlandse versie

Down to the English Version

Wat is Revelation Space?

Revelation Space of RevSpace is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2009. De doelstelling is het faciliteren van een ontmoetings- en projectruimte in Den Haag voor onderzoekers en hobbyisten geïnteresseerd in technologie, wetenschap, kunst en cultuur.

Wij zijn een hackerspace, wij zijn tevens een makerspace / hobbyclub / plek voor mensen die geïnteresseerd zijn in technologie of zelfs een computerclub.

Wij bieden een locatie voor workshops, presentaties en lezingen over elektronica, software en techniek in het algemeen. Deze worden georganiseerd door onze deelnemers, of het algemene publiek, gebaseerd op hun persoonlijke wil om te delen.

Daarnaast heeft Revelation Space een werkruimte waar mensen gereedschap en materiaal kunnen gebruiken, een grote opslag, een las- en smeedhok en een houtwerkplaats.

Tevens functioneert Revspace als ontmoetingsplaats, waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën en kennis delen.

Ik zou graag meer willen weten.

Kom eens een keer langs, kom met ons chatten op IRC, en/of lees mee op ons forum.

Wil je de aandacht van alle Nederlandse hackerspaces?

Voor het sturen van aankondigingen naar de hele Nederlandse hackerspaces kun je een mail sturen naar general@hackerspaces.nl

Waar kan ik meer lezen over hackerspaces?

Wikipedia heeft een artikel over hackerspaces (Engels). Meer kun je vinden op Hackerspaces.org.

Moet ik een betalende deelnemer zijn om deel te nemen?

In het algemeen zijn gasten altijd welkom wanneer RevSpace open is. Maar als een stichting en gemeenschap zijn wij afhankelijk van de deelnemersbijdrage en donaties. Zonder deze inkomsten kunnen wij niet bestaan. Ingeschreven deelnemers krijgen extra privileges; lees hier meer over op onze Deelnemer worden pagina.

English Version

Omhoog naar de Nederlandse versie

What is Revelation Space?

Revelation Space is a non-profit foundation, founded in 2009 to facilitate a meeting and project space in The Hague for researchers and hobbyists that relate to technology, science, art and culture.

We offer a location for workshops, presentations and lectures about electronics, software and engineering in general. These are organised by our participants, or the general public, based on their personal drive for sharing.

In addition, Revelation Space has a workshop where people can use tools and materials.

Finally, the space functions as a place for social gathering, where people meet and exchange ideas and knowledge.

I would like to know more.

Visit the space, chat with us on IRC, and/or read along at our forum.

Do you want to get the hackerspaces' attention?

For passing on announcements to the whole Dutch Hackerspace community you can email general@hackerspaces.nl

Where can I read more about hackerspaces?

Wikipedia has an article about hackerspaces (Dutch). More can be found at Hackerspaces.org.

Do I have to be a paying participant to participate?

In general, guests are welcome whenever the space is open. However, as a foundation and as a community we depend on contribution fees and donations to survive. Official participants get extra privileges; read more about this on the Membership page.