Transistor Tester

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project Transistor Tester
TransTest 2.jpg
Transistor Tester
Status In progress
Contact Crashjuh
Last Update 2016-09-28


Inleiding

Nadat ik ondergetekende merkte dat de transistor tester die we tot voor kort hadden liggen kapot op de multimeter/PSU plank lag, besloten we meteen maar even een nieuwe te bestellen.

Plan

Mischien nog een doosje ontwerpen maar verder geen groote plannen.

Pics