Talk:Muggenrace

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Kunnen meerdere "muggen" gelijktijdig via RF aangestuurd worden? Of werken ze allemaal op hetzelfde kanaal?

Als dat zo is kunnen we dan afzonderlijke muggen op een ander kanaal omzetten (kristal verwisselen?) Mahjongg (talk) 16:37, 12 April 2018 (CEST)

Volgens de documentatie heeft het ding vier kanalen, dus hopelijk kunnen er vier tegelijkertijd vliegen en bestuurd worden.Mahjongg (talk) 16:30, 18 April 2018 (CEST)
Ik vermoed dat de genoemde "vier kanalen" te maken hebben met de vier zaken die je kan besturen: 1) voor/achter 2) links/rechts 3) op/neer 4) stuntflip Bertrik Sikken (talk) 14:32, 19 April 2018 (CEST)