Difference between revisions of "Reglement"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
(Procedure)
 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
= DIT IS EEN CONCEPTVERSIE =
 
 
Hoewel de statuten van Stichting Revelation Space in artikel 12 stelt dat het bestuur een reglement kan vaststellen, hebben we tot nu toe nooit echt een centrale plek voor geschreven regels gehad. We zijn ver gekomen met de [[Guidelines]] en een flinke stapel ongeschreven regels!
 
 
Het reglement zoals het er nu ter beoordeling ligt, is in principe een opsomming van de ongeschreven regels die er al waren. Een aantal dingen hebben we niet in het reglement willen zetten, omdat het al geregeld wordt in een wet of in de huisregels van De Verlichting.
 
 
De regels zijn bedoeld als uitgangspunt en om op terug te vallen bij onduidelijkheid, maar er zijn geen plannen voor vaste controles of sancties :-)
 
 
= Procedure =
 
 
Het volledige reglement gaat in op 1 juni 2015, maar voor die tijd zijn er nog een [[Deelnemersvergadering15x03x31|deelnemersvergadering]] op 31 maart en bestuursvergaderingen op 14 april en 12 mei gepland. Bij de deelnemersvergadering wordt gepeild wat de deelnemers van het voorstel vinden, en kunnen zij wijzigingen in het reglement voorstellen. Die voorstellen worden dan bij de deelnemersvergadering en bij de daarna geplande bestuursvergadering(en) ter stemming gebracht.
 
 
Punten 21 t/m 24 gaan pas op 1 juni 2015 in, ook als niemand er bezwaar tegen maakt. Op die manier is er een overgangsperiode waarin mensen toestemming kunnen vragen, labels kunnen plakken, of dingen mee naar huis kunnen nemen.
 
 
Punten die niet bij de deelnemersvergadering worden betwist, gaan direct na de deelnemersvergadering in, met uitzondering van punten 21 t/m 24.
 
 
 
= Inhoud =
 
= Inhoud =
  
 
  Reglement Revelation Space
 
  Reglement Revelation Space
 
   
 
   
Eerste concept: 2012-11
+
  Huidige versie: september 2020
  Huidige versie: 2015-01 (nog steeds concept)
 
 
   
 
   
 
  Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
 
  Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
Line 26: Line 9:
 
  zijn geregeld (wet, statuten, instructies).
 
  zijn geregeld (wet, statuten, instructies).
 
   
 
   
 +
 +
Bereik:
 +
 +
  0. Hoewel Stichting Revelation Space eigen ruimtes huurt, gelden de
 +
    beperkingen die zijn vastgelegd in dit reglement op het gehele terrein
 +
    van Sector V, althans voor bezoekers van Revelation Space.
 
   
 
   
 
  Bezoekers:
 
  Bezoekers:
 
   
 
   
 
   1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
 
   1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
     en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier
+
     en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier deelnemer.)
    deelnemer.)
 
 
   
 
   
 
  Deelnemerschap:
 
  Deelnemerschap:
Line 46: Line 34:
 
  Deelnemersbijdrage:
 
  Deelnemersbijdrage:
 
   
 
   
   4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste dag van de
+
   4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste
    kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na
+
    dag van de kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te
    de inschrijving.
+
    worden voldaan kort na de inschrijving.
 
   
 
   
 
   5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
 
   5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
 
     op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
 
     op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
     deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage betreft dan de
+
     deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage
    maand erop.
+
    betreft dan de maand erop.
 
   
 
   
 
   6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
 
   6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
Line 64: Line 52:
 
     mag niet worden uitgeleend.
 
     mag niet worden uitgeleend.
 
   
 
   
   8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld om
+
   8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld per e-
     misbruik te voorkomen. De sleutel wordt dan tijdelijk gedeactiveerd.
+
     mail aan <board@revspace.nl> om misbruik te voorkomen. De sleutel
    Als de sleutel wordt teruggevonden, kan ie opnieuw worden
+
    wordt dan tijdelijk gedeactiveerd. Als de sleutel wordt
    geactiveerd. Een vervangende iButton kan worden aangevraagd; de borg
+
    teruggevonden, kan ie opnieuw worden geactiveerd. Een vervangende
    moet dan wel opnieuw worden betaald.
+
    iButton kan worden aangevraagd; de borg moet dan wel opnieuw
 +
    worden betaald.
 
   
 
   
 
  RevBank:
 
  RevBank:
 
   
 
   
   9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld storten, wat
+
   9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld
    daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van consumpties en betalingen
+
    storten, wat daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van
    aan andere bezoekers. Dit is voor kleine bedragen; het saldo dient per
+
    consumpties en betalingen aan andere bezoekers. Dit is voor kleine
    account onder 150,00 euro te blijven.
+
    bedragen; het saldo dient per account onder 150,00 euro te
 +
    blijven en wordt 5 jaar na het laatste gebruik van het account
 +
    opgevat als donatie.
 
   
 
   
 
  10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
 
  10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
Line 87: Line 78:
 
   
 
   
 
  12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
 
  12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
     ontheffingen verlenen.
+
     ontheffingen verlenen. Bezwaar kan worden aangetekend per e-mail aan
 +
    <board@revspace.nl>, maar schort de beslissing op zich niet op.
 
   
 
   
 
  13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
 
  13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
     Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw De
+
     Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw Sector V,
     Verlichting, en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en
+
     en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en regelgeving. Hierin
    regelgeving. Hierin is onder andere een rookverbod geregeld.
+
    is onder andere een rookverbod geregeld.
 
   
 
   
 
  14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
 
  14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
 
     op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
 
     op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
     tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet aansprakelijk
+
     tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet
     voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden, waaronder bezoekers.
+
     aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden,
 +
    waaronder bezoekers.
 
   
 
   
  15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers, junior-
+
  15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers en deelnemers
     deelnemers en Deelnemers die (nog) geen sleutel hebben)
+
     die (nog) geen sleutel hebben) zijn alleen welkom als er een
    zijn alleen welkom als er een Deelnemer aanwezig is
+
    deelnemer aanwezig is die wel een sleutel heeft.
    die wel een sleutel heeft.
 
 
   
 
   
 
  16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.
 
  16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.
Line 124: Line 116:
 
  Planken, goederen en zo:
 
  Planken, goederen en zo:
 
   
 
   
  20. Deelnemers mogen zich bij beschikbaarheid een (deel van
+
  20. Deelnemers mogen zich, zolang daar ruimte voor is op daarvoor
     een) legbord ("plank") in een kast bestemd voor Deelnemers
+
     aangewezen plaatsen, zich een deelnemerdoos toeeigenen voor het
     toeeigenen. Deze claim moet door de Deelnemer zelf worden gelegd
+
     opslaan van persoonlijke eigendommen toeeigenen. Voor de doos gelden
     door de plank te voorzien van een duidelijke naamsaanduiding en
+
     aanvullende regels, zie <https://revspace.nl/Samla>.
    vervalt bij uitschrijving.
 
 
   
 
   
  21. Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
+
  21. Behalve in de vorm van deelnemerdozen, stelt RevSpace in principe
 
     geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
 
     geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
 
     persoonlijke eigendommen.
 
     persoonlijke eigendommen.
 
   
 
   
  22. Gereedschappen en voorraden die niet op een deelnemerplank zijn gestald,
+
  22. Gereedschappen en voorraden die niet in een deelnemerdoos zijn
    mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt niet voor wat
+
    gestald, mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt
    duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation Space betaalt in
+
    niet voor wat duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation
    sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen; overleg dit vooraf met
+
    Space betaalt in sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen;
    het bestuur!
+
    overleg dit vooraf met het bestuur!
 
   
 
   
  23. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen en niet zijn
+
  23. Achtergelaten goederen die niet in een deelnemerdoos liggen en niet
     voorzien van eigendomsaanduiding worden na 48 uur opgevat als donatie.
+
     zijn voorzien van eigendomsaanduiding worden 72 uur na het
     (Desondanks je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)
+
    eerstvolgende sluiten van de space opgevat als donatie. (Desondanks
 +
     je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)
 
   
 
   
  24. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen, maar
+
  24. Achtergelaten goederen die niet in een deelnemerdoos liggen, maar
 
     wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
 
     wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
     donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de spullen
+
     donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de
     op te halen.
+
     spullen op te halen.
 
   
 
   
 
  Donaties en Sponsoring:
 
  Donaties en Sponsoring:
Line 169: Line 161:
 
     en opgeruimd houden van de space.
 
     en opgeruimd houden van de space.
 
   
 
   
  29. Het is toegestaan om kinderen mee te nemen, maar:
+
  29. Alle hackers zijn ooit kind geweest en elk kind is een kleine
+
     hacker. Kinderen zijn altijd welkom onder begeleiding van een
     - gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn. Qua taalgebruik,
+
    volwassene. Let op: een hackerspace is niet vanzelfsprekend een kind-
      gespreksondewerpen en beeldmateriaal zijn er binnen de
+
     veilige omgeving.
      hackergemeenschap weinig taboes.
 
 
    - van bezoekers kan niet zonder duidelijke individuele
 
      afspraken worden verwacht dat zij toezicht houden op deze kinderen.
 
 
    - wie kinderen meeneemt, is zelf verantwoordelijk voor hun
 
      veiligheid en begeleiding.
 
 
    - de begeleiders zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van de
 
      kinderen alsof zij die zelf hebben begaan. Dit houdt o.a. in dat
 
      zij de rommel van hun kinderen moeten opruimen en aansprakelijk
 
      zijn voor eventuele schade.
 
 
     - beperk de overlast.
 
 
   
 
   
  30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk opstellen
+
  30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk
     naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een rondleiding erg op prijs.
+
     opstellen naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een
 +
    rondleiding erg op prijs.
 
   
 
   
 
  31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
 
  31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
Line 198: Line 177:
 
  32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
 
  32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
 
     vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
 
     vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
     verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt een
+
     verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt
     hoge mate van technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.
+
     technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.
 
   
 
   
 
  33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
 
  33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
 
     bezoekers zo veel mogelijk beperken.
 
     bezoekers zo veel mogelijk beperken.
 
   
 
   
  34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter zijn, behalve eventueel
+
  34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter en maximaal 24 uur wakker
    tijdens feesten :-)
+
    zijn, behalve eventueel tijdens feesten :-)
 +
 
 +
35. Wegens omstandigheden zijn er tijdelijk extra regels, die staan vermeld
 +
    op <https://revspace.nl/Corona>. Waar deze eventueel het normale
 +
    reglement tegenspreken, gelden de tijdelijke regels.

Latest revision as of 19:20, 25 September 2020

Inhoud

Reglement Revelation Space

Huidige versie: september 2020

Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
maar geen onnodige beperkingen of dingen die al op een andere manier
zijn geregeld (wet, statuten, instructies).


Bereik:

 0. Hoewel Stichting Revelation Space eigen ruimtes huurt, gelden de
  beperkingen die zijn vastgelegd in dit reglement op het gehele terrein
  van Sector V, althans voor bezoekers van Revelation Space.

Bezoekers:

 1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
  en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier deelnemer.)

Deelnemerschap:

 2. Reguliere deelnemers zijn 18 jaar of ouder en betalen 25 euro per
  kalendermaand. Zij kunnen een sleutel krijgen voor toegang op
  willekeurige tijden.

 3. Juniordeelnemers zijn jonger dan 18 jaar, en betalen 15 euro per
  kalendermaand. Zij moeten toestemming hebben van ouder of voogd en
  kunnen onder voorwaarden een sleutel krijgen na een proeftijd van
  drie maanden.

Deelnemersbijdrage:

 4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste
  dag van de kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te
  worden voldaan kort na de inschrijving.

 5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
  op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
  deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage
  betreft dan de maand erop.

 6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
  deelnemersbijdrage wordt niet gerestitueerd.

iButtons en Sleutels

 7. De borg voor een sleutel (iButton of heksleutel) bedraagt 15 euro.
  Borg wordt gerestitueerd bij teruggaaf. De sleutel is persoonlijk en
  mag niet worden uitgeleend.

 8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld per e-
  mail aan <board@revspace.nl> om misbruik te voorkomen. De sleutel
  wordt dan tijdelijk gedeactiveerd. Als de sleutel wordt
  teruggevonden, kan ie opnieuw worden geactiveerd. Een vervangende
  iButton kan worden aangevraagd; de borg moet dan wel opnieuw
  worden betaald.

RevBank:

 9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld
  storten, wat daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van
  consumpties en betalingen aan andere bezoekers. Dit is voor kleine
  bedragen; het saldo dient per account onder 150,00 euro te
  blijven en wordt 5 jaar na het laatste gebruik van het account
  opgevat als donatie.

10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
  13,37 euro.

11. Hoewel roodstaan voor deelnemers is toegestaan in "RevBank", is
  structureel roodstaan niet toegestaan. Het systeem is bedoeld voor
  vooruitbetaling, niet betaling achteraf.

Algemene regels:

12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
  ontheffingen verlenen. Bezwaar kan worden aangetekend per e-mail aan
  <board@revspace.nl>, maar schort de beslissing op zich niet op.

13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
  Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw Sector V,
  en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en regelgeving. Hierin
  is onder andere een rookverbod geregeld.

14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
  op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
  tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet
  aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden,
  waaronder bezoekers.

15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers en deelnemers
  die (nog) geen sleutel hebben) zijn alleen welkom als er een
  deelnemer aanwezig is die wel een sleutel heeft.

16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.

Veiligheid:

17. Alle bezoekers dienen veiligheidsaanwijzingen op te volgen en elkaar
  te wijzen op onveilige situaties.

18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
  en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
  en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
  ouder/voogd.

19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
  zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
  de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
  Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
  van eventuele wijzigingen.

Planken, goederen en zo:

20. Deelnemers mogen zich, zolang daar ruimte voor is op daarvoor
  aangewezen plaatsen, zich een deelnemerdoos toeeigenen voor het
  opslaan van persoonlijke eigendommen toeeigenen. Voor de doos gelden
  aanvullende regels, zie <https://revspace.nl/Samla>.

21. Behalve in de vorm van deelnemerdozen, stelt RevSpace in principe
  geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
  persoonlijke eigendommen.

22. Gereedschappen en voorraden die niet in een deelnemerdoos zijn
  gestald, mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt
  niet voor wat duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation
  Space betaalt in sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen;
  overleg dit vooraf met het bestuur!

23. Achtergelaten goederen die niet in een deelnemerdoos liggen en niet
  zijn voorzien van eigendomsaanduiding worden 72 uur na het
  eerstvolgende sluiten van de space opgevat als donatie. (Desondanks
  je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)

24. Achtergelaten goederen die niet in een deelnemerdoos liggen, maar
  wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
  donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de
  spullen op te halen.

Donaties en Sponsoring:

25. Stichting Revelation Space kan donaties accepteren of weigeren. In
  beginsel worden financiele donaties altijd geaccepteerd. Donateurs
  verwerven door hun donatie geen rechten of invloed.

26. Stichting Revelation Space kan sponsoring accepteren of weigeren. In
  beginsel wil RevSpace onafhankelijk blijven en accepteert zij daarom
  sponsoring alleen voor specifieke evenementen. Sponsors verwerven
  door hun sponsoring alleen recht op vooraf overeengekomen
  reclamemogelijkheden, maar nooit andere rechten of invloed.

Verwachtingen:

27. De dagelijkse gang van zaken bij RevSpace wordt georganiseerd door
  en voor de bezoekers.

28. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het schoon
  en opgeruimd houden van de space.

29. Alle hackers zijn ooit kind geweest en elk kind is een kleine
  hacker. Kinderen zijn altijd welkom onder begeleiding van een
  volwassene. Let op: een hackerspace is niet vanzelfsprekend een kind-
  veilige omgeving.

30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk
  opstellen naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een
  rondleiding erg op prijs.

31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
  grote schakelaar. De laatste die vertrekt, sluit de space weer. Zo
  lang de space open is, zijn ook niet-deelnemers in beginsel welkom
  zo lang er een deelnemer met sleutel aanwezig is.

32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
  vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
  verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt
  technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.

33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
  bezoekers zo veel mogelijk beperken.

34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter en maximaal 24 uur wakker
  zijn, behalve eventueel tijdens feesten :-)
35. Wegens omstandigheden zijn er tijdelijk extra regels, die staan vermeld
  op <https://revspace.nl/Corona>. Waar deze eventueel het normale
  reglement tegenspreken, gelden de tijdelijke regels.