Weerstand

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search

Weerstand kan verwijzen naar

  • weerstand (eigenschap) Een eigenschap van materialen. In de elektrotechniek wordt bedoeld het (on)vermogen om elektrische stroom te geleiden. Materiaal met een (zeer) hoge weerstand noemt men isolator als iets juist een lage weerstand heeft, is het een geleider. Er zijn ook materialen die we halfgeleiders noemen; deze kunnen door bepaalde externe invloeden van (vrij slechte) isolator omschakelen naar (vrij slechte) geleider. Ook vertonen ze vaak allerlei niet elektrische verschijnselen onder invloed van elektriciteit en worden gebruikt bij het bouwen van allerlei sensoren, actuatoren en schakelaars.
  • weerstand (grootheid) Een grootheid, met als symbool de R en als eenheid de ohm (symbool Ω). Dit is het omgekeerde van geleidbaarheid (grootheid) (symbool G) (siemens, S). De weerstand van een twee-klemmig element is de verhouding tussen de spanning over de klemmen en de stroom er doorheen.