Talk:Batty

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search

heterodyne detector

Je kan volgens mij in principe ook een heterodyne detector hiermee maken. Zo'n type detector "mixt"/verschuift het vleermuissignaal (bijv. 44 kHz) qua spectrum omlaag naar voor mensen hoorbare geluiden (van bijv. 0-4 kHz). Dit klinkt subjectief mooier dan een puur frequentie-gedeeld signaal, het behoudt ook de amplitude informatie in tegenstelling tot een deler-detector.

In "hardware" zou je dit kunnen doen door het vleermuissignaal (bijv 40 kHz) te vermenigvuldingen met een sinusgolf van bijv. 42 kHz. Hierdoor ontstaan tonen van de verschilfrequentie (42 - 40 = 2 kHz) en tonen met de somfrequentie. De tonen van de somfrequentie filter je weg met een laagdoorlaatfilter, waardoor je alleen de tonen van de verschilfrequentie overhoudt.

In software kan je dit grofweg als volgt emuleren:

  • sample het vleermuissignaal op de dubbele frequentie van het vleermuissignaal, dus bijvoorbeeld 80 kHz
  • de even samples haal je door een laagdoorlaatfilter, de oneven haal je door een ander laagdoorlaatfilter, het verschilsignaal van de twee laagdoorlaatfilters is je audio-signaal!
  • een digitaal laagdoorlaatfilter kan je eenvoudig maken met aftrekken-schuiven-en-optellen

Laagdoorlaatfilter-pseudocode:

  • stel x is je input-signaal, y je low-pass gefilterde signaal en z je outputsignaal
  • y += (x - y) >> a
  • waarbij a = schuiffactor, bijvoorbeeld 4 om steeds 1/16e van het verschilsignaal (x - y) weer bij je low-pass gefilterde signaal op te tellen