MetaMeeting11x10x11

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Event Metameet
Name Metameet
Website http://revspace.nl/
Duration 2011/10/11 - 2011/10/11
Information


* Location: RevSpace
* Open from: 20:00


De metameeting vindt elke 2 dinsdagen plaats en begint om 20:00. We beginnen op tijd.

Doel van de metameeting is elkaar op de hoogte te houden en om voorstellen te doen, waarna er gestemd kan worden. De uitslag is alleen officieel als het voorstel minstens een week van te voren is gedaan, anders schuiven we 'm door naar de volgende metameeting. Officieel worden beslissingen genomen door het bestuur; de metameeting brengt een advies uit.

De metameeting is niet voor discussiëren en brainstormen; dat kan IRL, via de mailinglist, via IRC, etcetera. Op deze manier houden we de metameeting kort en krachtig.

 1. Wie notuleert?
 2. Status-updates
  1. Beamer (wie?)
  2. Wiki Conversion (wie?)
  3. Afvalscheiding (Juerd)
  4. Missende onderdelen 81-track recorder (eightdot)
   • Is de audiokabel DIN-5 -> 2x Tulp al teruggevonden?
  5. RevKids (gert, gori)
  6. RetroSpace! (Stitch)
  7. Stickers (gmc)
 3. Officieel: voorstellen die minstens 1 week vooraf zijn aangekondigd:
  1. Voorraadbeheer / klein grut (gmc)
 4. Overige aankondigingen en mededelingen
  1. Lasercutter (Walter)
 5. WVTTK

Indien je items toevoegt aan de agenda, A.U.B. je naam erbij zetten.

!! Notulen

Aanwezig: 11 mensen, waarvan 10 deelnemers

Aanvang: 20:05

Einde: ?


 1. Notulist: Juerd
 2. Statusupdates:
  1. Er is een beamer! :)
  2. Koen heeft de wiki geconvert; er moet nog het nodige aan gebeuren. Iedereen mag helpen :)
  3. Het scheiden gaat goed: 4 zakken plastic in 2 weken, 1 doos oud papier
  4. Item is kwijt, maar het is gelukkig een standaardkabeltje
  5. Plannen gaan goed. We gaan het doen op de woensdagmiddag van 30 november. Een week daarvoor komen we bijeen voor voorbereidingen. Ideeën welkom. Er worden nog duplo-trein-spoor-delen gezocht. Er worden ook nog volunteers gezocht. De EHBO-doos moet worden aangevuld.
  6. Er is een gaming-hoekje gemaakt in de lounge; andere dingen uit het hacklab worden daar ook weggehaald zodat die ruimte vrijkomt voor andere dingen. RetroSpace! is een event, heeft inmiddels vorm gekregen; middag tot diep in de nacht alles uit de kast qua retro. Non-deelnemers betalen entree. De datum: 10 december.
  7. gmc is niet bij de metameeting
  1. Voorstel voorraad: Vrijwel unaniem aangenomen
  1. Lasercutter: Circa € 1490 incl. BTW en LAOS-controller; Op te halen in Utrecht. Voorstel is gewoon doen. Walter en FooBar kunnen het geld voorschieten. (20:20 - Juerd stopt hier met notuleren omdat de metameeting uitmondt in discussie en brainstormen en hij daar geen zin in heeft.)

Notulist: FooBar

 1. WVTTK
  1. Brainsmoke vraagt naar het plan voor het extern hosten van de site, hier is geen duidelijke mening over
  2. Winscap heeft 5 sets kabels voor o.a. de beamer ter beschikking gesteld
  3. Er wordt bij een snelle telling zo'n 450 euro toegezegd richting een Lasercutter door zo'n 5 man. Verdere fundraising zal nog nodig zijn, maar de lasercutter zal er kunnen komen.