Diode

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Alle typen diodes.

Een diode is een elektrisch component met twee contactpunten dat in één richting heel goed elektriciteit geleid, maar in de andere richting een heel hoge weerstand opbouwt en dus in die richting praktisch geen elektriciteit geleidt.

Een diode functioneert (simpel gezien) als een terugslagventiel: de ene kant op kan de stroom er gewoon doorheen, maar de andere kant op wordt die geblokkeerd.

Let bij het uitzoeken van een geschikte diode voor een project op de volgende sleutel-parameters; je vindt deze als het goed is terug op het datasheet.

de spanningsval over de diode in de geleidingsrichting.
de maximale stroom die diode in de geleidingsrichting kan verwerken zonder stuk te gaan.
de maximale spanning die in de sperrrichting toelaatbaar is voordat de diode wellicht doorslaat.
de lekstroom die in de sperrichting loopt. Dit is meestal ahankelijk van de aangeboden spanning, de temperatuur en het materiaal/bouwwijze van de component.
de vormfactor of 'verpakking', wat zijn de maten van de behuizing, de dikte van de aansluitdraden etc.
de capiciteit of condensatorwerking van de diode. Dit is meestal een parasitair effect, maar soms juist d ereden om een diode in te zetten.

Verschillende typen diodes en hun gebruik

Light Emitting Diode of LED. Deze is vooral bekend van zijn rol als signaallamp, maar kan ook een primaire functie vervullen, bijvoorbeeld de infrarood LED in een TV-afstandsbediening, lichtbron in een computermuis of zelfs LED-verlichting.

lawinediode en de zenerdiode

Beide typen diodes worden gebruikt als spannings-referentie en/of om tegen overspanningspieken te beschermen. Of iets een Zener of een lawinediode is, hangt strikt genomen af van de omslagspanning. In de praktijk worden diodes waar eigenlijk het lawineeffect overheerst ook zener-diodes genoemd. Belangrijk is dat deze ontworpen zijn om in geleiding te gaan bij een hoge sperspanning, en hier in principe niet stuk van gaan. De maximale sperspanning is hier heel precies gedefinieerd en het hoofd-kenmerk dat de keuze bepaald.

Links naar andere informatiebronnen

N.B. dat het bij het zoeken op Internet handig kan zijn om Engelse zoektermen te gebruiken. Er even vanuitgaande dat je redelijk Engels kan lezen natuurlijk, anders heb je niet veel aan de zoekresultaten. Ook als je wel redelijk Engels kan lezen, kan het best zijn dat je de specialistische Engelse term voor een elektronische component niet weet, dus bij dezen: een diode heet in het Engels "diode".

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diode

http://www.radio-electronics.com/info/data/semicond/diodes/specifications-parameters-ratings-characteristics.php

Fysieke verschijningsvormen: http://image.slidesharecdn.com/diode-130909213021-/95/diode-1-638.jpg?cb=1378762256 of https://www.google.nl/search?q=diode&tbm=isch