SparkShack 2

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project SparkShack
Sparkshack2 overview.JPG
Status Abandoned
Contact Gori, Morphje, Juerd, Sebastius
Last Update 2021-03-16

SparkShack 2 is ook dood. Leve de SparkShack!


SparkShack iswas de tweede grote ruimte bij RevSpace. Hier wordt metaal en hout bewerkt. Tevens zitzat hier de RadiosHack voor al uw wereldwijde communicatie.

SparksHack iswas te vinden op het achterterrein.