Pingpong

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project Ping Pong
Pingpong.jpg
RevGym Tafeltennis
Status In progress
Contact f0x
Last Update 2018-08-07

Omdat er in RevGym al een tafeltennistafel stond, zijn balletjes aangeschaft. De Action had alleen geen batjes, dus zijn er twee gelaz0rd. Ook liggen er twee batjes in f0x' SAMLA die je mag lenen. Balletjes liggen bij de tafel (middenonder), en de bar. Ook in f0x' SAMLA ligt een laptop met https://git.lain.haus/f0x/pingpong die je als scoreboard, met ELO kan gebruiken.

Tmp.png