MetaMeeting20x12x08

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Event Metameet
Name Metameet


Duration 8 december 2020 - 8 december 2020
Information


* Location: Mumble
* Open from: 20:15

 Vorige MetaMeet: MetaMeeting20x11x24
 Volgende MetaMeet: MetaMeeting20x12x22

Notulen

Mededelingen van het bestuur

  • d’r is weer Mate

Projectupdates/rondvraag

audionerd
aan het Kicadten, is leuk, zin in nieuwe JLCPCBSMT bestelling
cmpxchg
vintage '90s spectrum analyzer obv 68000 aan het fixen
Kartoffel
niets nieuws