CNC router

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project CNC Router
500 angle 0101 half.jpg
CNC Router aanschaf
Status Initializing
Contact robv
Last Update 2016-11-06

Ik ben van plan een X Carve 750 aan te schaffen en deze ter beschikking te stellen aan revspace deelnemers. Vooralsnog valt mijn oog op de X-Carve 750, met 500x500mm werkruimte. Doel is het kunnen frezen van aluminium onderdelen.


Tijdlijnen

- November inventarisatie

- December financiering regelen

- Januari assemblage /plaatsing

- Februari ervaring opdoen/instructies opstellen

- Maart evaluatie

  • eea afhankelijk van voortgang verhuizing en gezondheid robv

Info

https://robosavvy.com/store/x-carve-750mm.html

Fundraiser

Naam/Nick Euros
Sebastius €100,-
Jij? €?