Supersamla

From RevSpace
Revision as of 01:27, 23 January 2019 by H3x4d3c1m4l (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Project Kamertjeverhuur
Samen een paar vierkante meters huren!
Status Initializing
Contact
Last Update 2019-01-23

BELANGRIJK

Dit is een kickstarter. Inschrijven is je vastleggen aan de opgegeven hoeveelheid en prijs voor een minimum van 6 maanden.

Inleiding

De ruimte tussen de garagedeur en de space komt vrij. CA 65 m2 en de space kan dat mogelijk huren als er voldoende animo is. We zoeken grofweg een startgroep van 10 deelnemers.

Wat mag wel/niet

Wel

  • Opslag
  • Voor de rode kavels: Projecten/werken (binnen kaders: ivm geen luchtverversing kunnen er max 2 mensen veilig werken, en er is geen elektra aanwezig)

Niet

  • Auto sleutelen of andere dingen met veel stof of stank/giftige gassen/middelen
  • Slapen/wonen
  • Apparatuur ingeschakeld achterlaten
  • Brandstof stallen (ook niet in 'n voertuig)

Mogelijkheden

Supersamla.png

We hebben twee opties voor je:

  • Een tweetal stellingkasten voor 25 euro per maand. Ongeveer 1m breed, 45cm diep en 2m hoog. Deze staan tegenover elkaar met een pad ertussen, je mag dit overkappen/volbouwen tot het plafond. Je mag 15cm uit de kast uitsteken. Op de kaart zijn deze kastjes blauw ingetekend.
  • Een kaal stukje 'grond' van 1,3m2 voor 15 euro per maand. Hier mag je neerzetten wat je wilt zolang het veilig is voor iedereen. Deze vlakjes zijn rood ingetekend.

Verdienmodel

We gaan uit van een minimale bezetting van 50% om dit rendabel te laten zijn voor de space. Er is een investering nodig om dit te kunnen doen die terugverdiend moet worden en daarna is er wat winst die ten goede komt van de space.

Minimale afnametijd/Beeindiging

  • Je neemt tijdens de kickstarter voor minimaal 6 maanden af.
  • Opzegtermijn vanuit space is 1 maand


Aanmeldingen

Kastparen (2 kasten voor 25 euro, 4 kasten voor 45 euro, 6 kasten voor 60 euro), pad is 90cm breed.

Naam Aantal kastparen
Folkert 1
... ?

Lapjes projectgrond (1 vlakje voor 15 euro), pad is 90cm breed

Naam Aantal vlakjes van 1,3m2
h3x4d3c1m4l 1
... ?