Over RevSpace

From RevSpace
Revision as of 10:52, 5 November 2014 by WinSCaP (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Wat is Revelation Space?

Revelation Space of RevSpace is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2009. De doelstelling is het faciliteren van een ontmoetings- en prjectruimte in Den Haag voor onderzoekers en hobbyisten geïnteresseerd in technologie, wetenschap, kunst en cultuur.

Wij zijn een hackerspace, wij zijn tevens een makerspace / hobbyclub / plek voor mensen die geïnteresseerd zijn in technologie of zelfs een computerclub.

Wij bieden een locatie voor workshops, presentaties en lezingen over elektronica, software en techniek in het algemeen. Deze worden georganiseerd door onze deelnemers, of het algemene publiek, gebasseerd op hun persoonlijke wil om te delen.

Daarnaast heeft Revelation Space een werkruimte waar mensen gereedschap en materiaal kunnen gebruiken, een grote opslag, las- en smeedhok en houtwerkplaats.

En tevens, functioneert Revspace als ontmoetingsplaats, waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën en kennis delen.

Ik zou graag meer willen weten.

Kom eens een keer langs op een van onze geagendeerde evenementen, je kunt ons vinden in Den Haag op de volgende locatie, of stuur een e-mail naar revspace@revspace.nl.

En / of meldt je aan voor onze mailing list. Hierover kun je meer informatie vinden op de Mailing lists pagina.

Wil je de aandacht van alle Nederlandse hackerspaces?

Voor het sturen van aankondigingen naar de hele Nederlandse hackerspaces For passing on announcements to the whole Dutch Hackerspace gemeenschap, kun je een mail sturen naar general@hackerspaces.nl

Waar kan ik meer lezen over hackerspaces?

Wikipedia heeft een article about hackerspaces (Engels). Meer kun je vinden op Hackerspaces.org.

Moet ik een betaalde deelnemer zijn om deel te nemen?

In het algemeen zijn gasten altijd welkom wanneer RevSpace open is. Maar als een stichting en gemeenschap zijn wij afhankelijk van de deelnemersbijdrage en donaties. Zonder deze inkomsten kunnen wij niet bestaan. Officiële deelnemers krijgen extra privileges; lees hier meer over op onze Deelnemerschap pagina.


What is Revelation Space?

Revelation Space is a non-profit foundation, founded in 2009 to facilitate a meeting and project space in The Hague for researchers and hobbyists that relate to technology, science, art and culture.

We offer a location for workshops, presentations and lectures about electronics, software and engineering in general. These are organised by our participants, or the general public, based on their personal drive for sharing.

In addition, Revelation Space has a workshop where people can use tools and materials.

Finally, the space functions as a place for social gathering, where people meet and exchange ideas and knowledge.

I would like to know more.

Please drop by on one of our scheduled events, you can find us in The Hague at this location, or send an email to revspace@revspace.nl.

And / Or join a mailing list. More information can be found on the separate Mailing lists page.

Do you want to get the hackerspaces' attention?

For passing on announcements to the whole Dutch Hackerspace community you can email general@hackerspaces.nl

Where can I read more about hackerspaces?

Wikipedia has an article about hackerspaces (Dutch). More can be found at Hackerspaces.org.

Do I have to be a paying participant to participate?

In general, guests are welcome whenever the space is open. However, as a foundation and as a community we depend on contribution fees and donations to survive. Official participants get extra privileges; read more about this on the Membership page.