Grote lichtkrant

From RevSpace
Revision as of 18:27, 13 January 2013 by Juerd (Talk | contribs) (Created page with " == Protocol == Alles is ontdekt door te observeren wat "WinSpec 5" via de seriele kabel stuurt en ontvangt. De informatie is daarom incompleet, en waarschijnlijk kloppen de be...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Protocol

Alles is ontdekt door te observeren wat "WinSpec 5" via de seriele kabel stuurt en ontvangt. De informatie is daarom incompleet, en waarschijnlijk kloppen de beschrijvingen niet. In ieder geval is het onwaarschijnlijk dat de gebruikte terminologie overeenkomt met die van de fabrikant.

De communicatie is eenvoudig: de computer stuurt een commando, de lichtkrant-controller geeft antwoord. De controllers hebben een adres (een nummer), en negeren commando's die voor andere adressen bedoeld zijn.

Per 6 regels is er een controller. Onze lichtkrant heeft 9 regels en dus 2 controllers. De tweede controller stuurt maar 3 regels aan.

Een veel gebruikte manier om waardes door te sturen is hex ascii, oftewel een geheel getal verstuurd als hexadecimaal getal, uitgedrukt in ASCII. De decimale waarde 10 is in A, wat in ascii 41h is. Als er 2 bytes nodig zijn, worden voorloopnullen gebruikt, ook weer in ascii: 30h 41h.

De structuur van een commando:

Aantal bytes Waarde Omschrijving
3 15h 15h 03h Geen idee. Elk commando begint hiermee.
2 hex ascii Adres
2 hex ascii 255 - adres (e.g. 254 als adres = 1)
3 hex ascii Lengte van commando (n)
n - Commando: hoofdletter die het commando bepaalt, eventueel gevolgd door parameters.
4 hex ascii CRC-CCITT (X-modem) van al het voorgaande, behalve de eerste drie bytes

De structuur van het antwoord: Nog documenteren

Commando G (login)

Commando P (program mode)

Commando A (schedule)

Commando's C en B (set text)

Commando H (done programming)

Commando U (configure)

Commando I (info)