Grafiekjes

From RevSpace
Revision as of 22:37, 15 May 2018 by AK47 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Project Grafiekjes
Grafiekjes.png
Grafana dashboard
Status Completed
Contact User:AK47, User:Dave_o
Last Update 2018-05-15

Staan op https://revspace.nl/grafiekjes/

Huidige status

  • Frontend via Grafana
  • Backend datastore: Graphite/Carbon
  • MQTT topics worden geconverteerd naar Graphite/Carbon
  • Collectd wordt gebruikt voor SNMP polling
  • Custom script wordt gebruikt voor Aruba/WiFi stats --> push naar Graphite/Carbon
  • RevBank stock wordt gepushed naar Graphite/Carbon
  • Monitor + Raspi deployed: https://twitter.com/arjan_k/status/996503896783761410
    • HDMI output van de Raspi wordt geschakeld op basis van de spacestate (via MQTT)

TODO