Corona

From RevSpace
Revision as of 20:14, 4 August 2020 by Sebastius (talk | contribs) (Regels)
Jump to navigation Jump to search

Revspace heeft de volgende maatregelen getroffen om de corona risico's te beperken:

Regels

 • Verplicht continu 1,5 meter afstand tussen mensen
 • Maximaal 10 mensen op de space in totaal
 • Op zondag en maandag is er een mondkapjesplicht
 • Maximaal 2 mensen per kleine ruimte (werkplaats, lounge, keuken)
 • Als de ramen open zijn (alle ramen) mogen er 4 mensen in de keuken, 3 in de lounge en 3+1 in de werkplaats
 • Mensen die geen deelnemer zijn, mogen langskomen na aanmelding en intake
 • Mensen met verkoudheidssymptomen moeten sowieso thuisblijven
 • (Tijdelijk) Verbod op knuffelbeesten
 • De beveiligingscamera's mogen niet worden afgedekt of op een andere manier buiten werking worden gesteld. Dit geldt niet voor de webcams die we al hadden, die mag je nog steeds afdekken.

Regel 0 geldt ook voor de coronaregels: de beperkingen die zijn vastgelegd in dit reglement, gelden op het gehele terrein van Sector V (dus ook buiten).

Andere maatregelen

Hoe je als deelnemer helpt:

 • Beperk je spacebezoek om anderen ook een kans te geven. Advies is maximaal 4 uur te blijven.
 • Was je handen bij het betreden van de space en de keuken.
 • Kom bij voorkeur niet op dinsdag ivm wekelijkse schoonmaak
 • We vragen iedereen om een mondmasker (zonder uitademventiel) te dragen over mond en neus.
 • Gebruik de 70% isopropanol om dingen te ontsmetten
 • Handen drogen met papieren / wegwerpdoekjes

Aanpassingen:

 • Alle evenementen (incl. BBQ) zijn afgelast danwel uitgesteld
 • We hebben de open/dicht status van de site gehaald
 • De indeling van de space is aangepast i.v.m. veiligheidsafstand
 • We hebben grote transparante platen opgehangen tussen werkplekken
 • Er zijn markeringen aangebracht om de 1,5 m te visualiseren
 • Nieuwe wasbakken om je handen te wassen met zeep en water
 • De bestuurders blijven ook zo veel mogelijk thuis, en houden daarom toezicht via tijdelijk geplaatste camera's. Deze camera's gaan na de crisis weer weg.

Update 3 augustus 2020

Beste Revspacers,

vandaag was een intensieve dag voor onze community. Op een relatief eenvoudige vraag barstte een forse discussie los. Als eerste complimenten voor de toon waarop het merendeel van de discussie is gevoerd.

Duidelijk is dat de community behoorlijk verdeeld is over mondkapjes en überhaupt de maatregelen in de space en de wereld daarbuiten. Deze avond is door het bestuur ook een discussie gevoerd en ook bij ons (we zijn net mensen) liepen de meningen uiteen en de emoties op. Uiteindelijk hebben we een aantal aanpassingen aan de corona-maatregelen bedacht en die willen we graag met je delen:

Mondkapjesplicht op zondag en maandag

Geen van de bestuurders stemde voor een algemene mondkapjesplicht: de helft stemde tegen, de andere helft blanco. Het is niet mogelijk om iedereen tegelijkertijd te geven wat die wil. Gezien de verdeeldheid in de community en in het bestuur, kwamen we uit op een compromis waar wel een meerderheid voor was. Het is lastig om een korte samenvatting te geven van de diverse opvattingen over dit onderwerp, en er is gewoon geen duidelijke meerderheid. Veiligheid is een persoonlijke beleving, soms vanuit een medische achtergrond, soms vanuit een algemene overtuiging. Daarom voeren we een gedeeltelijke mondkapjesplicht in.

Op zondag en maandag draag je in de space een mondkapje. Op die manier kunnen mensen die dit nodig hebben voor een veilig gevoel, ook gebruik maken van de space. Alle deelnemers zijn welkom, als je maar een mondkapje draagt. Die mag af om even snel te eten of te drinken, maar zoek alsjeblieft niet de grenzen op.

Er is bewust gekozen voor twee normaliter rustige dagen zodat we deze regel uit kunnen proberen. Mondkapjes kun je zelf meenemen of zijn verkrijgbaar bij de bar tegen kostprijs.

Wil of kun je geen mondkapje dragen, dan ben je welkom op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag. Op die dagen is een mondkapje wel toegestaan, maar niet verplicht.

Deze mondkapjesplicht gaan wij net als alle maatregelen bij de volgende bestuursvergadering evalueren.

Technische handhaving maximaal aantal deelnemers

De richtlijnen en de noodverordening zijn heel duidelijk: we moeten zorgen dat mensen zich aan minimumafstand kunnen houden. Wij doen dat met een maximum aantal, dat momenteel technisch afgedwongen wordt door de 11e niet binnen te laten. De wens van een deel van de community is om hier zelf 'onderling' uit te komen, en met de 11 spacers te bepalen hoe het aantal aanwezigen weer terug naar 10 gaat. Daar gaan we gedeeltelijk in tegemoet komen: de 11e komt nog wel binnen, een eventuele 12e niet. De 11e persoon kan dus binnen komen en kan met de deelnemers daar afspreken wie er plek maakt en naar huis gaat (bijvoorbeeld omdat er iemand al lang op de space is, of omdat het project klaar is, of omdat dies ijsje inmiddels op is). Je weet dat je de 11e bent, doordat de VOL-lamp brandt, maar de deur wel open gaat voor je.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat N binnen afzienbare tijd terugzakt naar het maximum van 10.

Daarnaast schuift ook het 'nagscreen' op de ledbanner 1 positie op qua activering en gaat bij N=10 pas mensen vragen om plaats te maken voor een andere deelnemer.

Oprekken limieten keuken, lounge en werkplaats

Na een uitgebreide analyse van de ventilatie en de CO2-waarden zijn we tot de conclusie gekomen dat als de ramen open staan (meervoud, niet 1 raam, maar meerdere!) dat er meer mensen in de keuken, lounge en werkplaats kunnen zijn. De limieten worden:

 • Ramen dicht:*

- Keuken: 2 - Lounge: 2 - Werkplaats 1+1 (1 op het pad)

 • Ramen open:*

- Keuken: 4 - Lounge: 3 - Werkplaats 3+1

Uiteraard natuurlijk wel met anderhalve meter afstand. Heb jij je anderhalve-meter-stok al? Er staan er nog genoeg in de garage klaar voor je!

Nu we het toch over ventilatie hebben is het handig om nogmaals te benadrukken dat de deur 'mystery' (naast het digibord) dicht moet zijn TENZIJ er een heleboel ramen open staan. Het ventilatiesysteem werkt gewoon niet (aangetoond met sensordata) als die deur open staat. Los van de coronavirussen is de CO2 ook gewoon niet fijn.

Tot slot

Het was voor ons best een intensieve dag, en voor best wat deelnemers ook. We leven nog steeds in een pandemie, het zijn langdurig heel zware tijden voor ons allen, en voor ons als community ook zeker. Hou vol, zoek elkaar op via bijvoorbeeld mumble, of via de space.

We hopen met bovenstaande aanpassingen recht te doen aan de diverse wensen en overtuigingen die bij de deelnemers leven. Uiteraard staat het je vrij ons hierop aan te spreken of feedback te geven, via board@ bijvoorbeeld, of op de space. De volgende bestuursvergadering is op 31 augustus alweer, dus stuur je feedback in voor die tijd alsjeblieft. (of erna, maar dan schuift het weer vier weken door ;) )

Namens het bestuur,

Update 21 mei 2020: RevSpace versoepelt vanaf woensdag 3 juni

In navolging van het beleid van de overheid, namelijk om meer risico te nemen en te kijken hoe dat gaat, worden ook bij RevSpace de maatregelen in juni versoepeld. De space wordt verbouwd om te kunnen voldoen aan de anderhalvemeter-norm: vloermarkeringen om de veiligheidsafstand te visualiseren, en spatschermen zodat je niet krampachtig in het midden van een werkplek hoeft te blijven zitten. Bij binnenkomst was je je handen met water en zeep, in de nieuwe wasbak.

Door de eis van anderhalve meter afstand tussen mensen, kunnen er 10 mensen tegelijk op de space zijn, dus twee keer zoveel als in de afgelopen maanden waarbij samenkomsten verboden waren. In theorie zou het ietsje meer kunnen zijn, maar dan wordt het heel lastig om ook nog rond te lopen en daarbij 1½ meter afstand te houden. Daarom voeren we een simpele (maar strenge) regel in: 10 = vol. Als er 10 deelnemers zijn, mag er geen 11e bij. Omdat het niet leuk is om slecht nieuws te brengen, wordt dat uitbesteed aan een rode lamp bij de ingang. Brandt de VOL-lamp, dan mag je er niet in.

We begrijpen dat het vervelend is om op de space te komen en dan te ontdekken dat je er niet in mag. Toch willen we nu niet gaan werken met een reserveringssysteem. Dat past volgens ons namelijk niet bij het spontane karakter van een gezellig spacebezoek, zou ontzettend veel werk zijn om te ontwerpen, en levert een heel nare situatie op als mensen niet daadwerkelijk weggaan als hun reservering eindigt. Als je veel reistijd hebt, kun je beter je kansen vergroten door alleen naar de space te gaan als je verwacht dat het erg rustig is. Dat is ook goed voor de spreiding.

Over spreiding gesproken: vermijd de dinsdag. Dinsdag is van oudsher de "spacedag" voor veel van onze deelnemers. Dit patroon moeten we nu doorbreken, want 30 mensen op de space kan nu niet. Daarom beginnen we onze versoepeling ook pas op woensdag 3 juni, en maken we van dinsdag schoonmaakdag: we gaan weer met onze schoonmaakbounties beginnen, maar ze moeten wel specifiek op dinsdag worden gedaan. Er is wel een beetje plek op dinsdag, maar zelfs 10 mensen is onhandig als er wordt gedweild. Dus kom niet op dinsdag. Hadden we al gezegd dat je beter niet op dinsdag kunt komen?

De capaciteit is enorm beperkt door het maximum van 10 mensen. Daarom vragen we iedereen om het spacebezoek te beperken tot enkele uren en dan weer uit te checken om plaats te maken voor iemand anders. Vergeet niet uit te checken, want anders blijft je plaats bezet totdat de space wordt gesloten.

De meta-meetings gaan verder zoals we ze in de afgelopen periode hebben gedaan, want de opkomst is zelfs in coronatijd steeds ruim boven de 10 geweest: elke 2 weken op dinsdag, online via Mumble. Ook de bestuursvergaderingen blijven online.

In de afgelopen tijd waren we alleen open voor deelnemers en hebben we geen nieuwe inschrijvingen gedaan. Vanaf 3 juni is het weer mogelijk om langs te komen voor een rondleiding, maar alleen op afspraak, en maximaal 1 per kalenderdag. Natuurlijk gelden alle regels zoals 1½ meter en dat je thuisblijft als je verkouden bent, ook voor bezoekers.

Tot slot: de crisis is niet voorbij! De realiteit is keihard: versoepelingen zijn mogelijk, omdat het ziekenhuis weer plek voor je heeft. We hopen dat iedereen extreem alert en voorzichtig blijft. Bescherm mensen om je heen, door een mondkapje te dragen, afstand te houden, en te weten wanneer je beter thuis kunt blijven. Maar let ook op jezelf: was je handen, raak je gezicht niet aan, en vermijd drukke plekken. Door op jezelf te letten, bescherm je ook andere mensen, want de beste manier om niemand te besmetten, is zorgen dat je zelf niet besmet raakt. Samen kunnen we er hopelijk voor zorgen dat het rustig blijft op de intensive care.

Update 21 april 2020

De regels en andere maatregelen zijn nu los van elkaar vermeld in het overzicht hierboven.

Zoals bij de metameeting al was aangekondigd, is de space tijdelijk voorzien van beveiligingscamera's om tijdens de covid-19-crisis de space op afstand te kunnen monitoren. Ook het bestuur blijft zo veel mogelijk thuis, en dat maakt het lastig om op te letten wat er op de space gebeurt. Echter, wij moeten meer opletten dan normaal. Van ons als uitbater van een plek waar mensen komen, wordt dat nu verwacht. Maar zoals gezegd: ook ons vrijwilligerswerk voor de space doen we het liefste vanuit huis. We willen namelijk de beperkte capaciteit van de space zo veel mogelijk beschikbaar houden voor mensen die dat hard nodig hebben.

De beelden worden opgeslagen en kunnen in principe alleen door bestuursleden worden bekeken. Deze camera's gaan weer weg als de crisis voorbij is en er geen covid-19-gerelateerde noodverordening meer geldt in onze regio.

De webcams die we al hadden zijn voor spacepromotie en sociale cohesie, niet voor toezicht; je bent gewend dat je die mag afdekken, en dat mag nog steeds. Zo'n opt-out is er voor de nieuwe toezichtcamera's niet, want dan kunnen we onze verantwoordelijkheid niet nemen voor de space. Aangezien de space alleen open is voor deelnemers die niet thuis kunnen blijven, en omdat de beelden niet via een clouddienst gaan en alleen door het bestuur worden bekeken, blijft de inbreuk op de privacy beperkt tot het noodzakelijke.

Deze maatregel nemen we niet lichtzinnig, en het liefste zouden we er een harde einddatum aan willen hangen. Maar dat gaat niet, omdat we niet weten hoe lang de huidige situatie duurt. Maar we beloven dat de camera's weer weggaan zodra de crisis en de noodverordening voorbij zijn!

Als je thuis kunt blijven, blijf dan thuis. Het is prima om langs de space te gaan om snel wat uit je samla te halen, maar ga zo snel mogelijk weer naar huis. Op die manier blijft de space beschikbaar voor wie echt niet zonder kan.

Update 31 maart 2020 n.a.v. noodverordening Veiligheidsregio Haaglanden

De noodverordening is van 26 maart en we dachten dat we er aan voldeden. Echter, ook het laten ontstaan van samenkomsten is verboden, dus vandaar dat we nu met nadrukkelijke regels komen in plaats van dat we het overlaten aan gezond verstand.

Het ging overigens prima met gezond verstand, dus in de praktijk verandert er nog steeds zo goed als niks. Er zijn steeds heel weinig mensen op de space, de deurklinken, barcodescanner, en andere dingen die iedereen aanraakt, worden door de aanwezige deelnemers regelmatig ontsmet, men houdt afstand (in de keuken zijn de tafels verschoven om daar ruimte voor te maken) en maakt goed gebruik van de ruimte die de space biedt.

Alle samenkomsten zijn verboden, en wij vallen niet onder de uitzonderingen. De definitie van samenkomst is in de noodverordening helaas recursief, maar uit de context en duiding valt op te maken dat het niet alleen gaat over gepland samenkomen, maar ook elke groepsvorming die ongeorganiseerd ontstaat. In je eentje kun je niet samen zijn, dus vandaar dat we komen op de logica van 1 persoon per ruimte. De hoofdruimte is 16 meter lang, dus daar kun je extreem afstand houden, vandaar dat we daarvan kunnen stellen dat je met 2 personen nog steeds niet echt samen bent. De boete voor verboden samenkomsten bedraagt honderden euro's voor de mensen die samenkomen, duizenden euro's voor organisaties die de samenkomst mogelijk maken.

Verder hebben we de 1,5 meter afstand, die iedereen overigens ook al netjes aanhield, nu toegevoegd aan het lijstje.

Maar het meest dringende advies en verzoek aan iedereen is nog steeds: blijf thuis! Ga je toch naar de space om iets te halen, hou dan afstand, en ga snel weer naar huis.

Update 23 maart 2020 n.a.v. persconferentie Rijksoverheid

Bij RevSpace verandert er nu niks naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen. Alle bijeenkomsten waren al geschrapt, de space is dicht voor niet-deelnemers. Deelnemers regelen op de space onderling dat er geen groepsvorming ontstaat.

We hopen de space zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor deelnemers die niet thuis kunnen blijven. Kun je wel veilig thuis zijn? Blijf dan thuis. Heb je geen enkel verkoudheidssymptoom? Kom dan gerust naar de space om iets uit je samla te halen, maar was je handen, hou afstand (1,5 m minimaal, maar de space is groot en meer afstand is beter!), ontsmet dingen die iedereen aanraakt, en ga snel weer naar huis.

Wil je bijpraten? We chatten nog steeds via IRC en Mumble. Kom ook gezellig thuisspacen!

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om specifieke maatregelen in te voeren als dat nodig is. Mogelijk heeft dat alsnog invloed op de beschikbaarheid van de space. Hou dus de informatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de gaten.

Ook wij kunnen later toch nog andere besluiten moeten nemen, naar aanleiding van wijzigende omstandigheden of nieuwe inzichten. We houden het gebruik van de space nauwlettend in de gaten. Onze deelnemers houden zich momenteel heel netjes aan de adviezen (dank!), en er zijn steeds 1 tot 3 mensen op de space, vergelijkbaar met wat volgens de richtlijnen ook kan voor huisbezoek zo lang mensen continu 1,5 meter afstand houden. Als dit verandert, kunnen we daardoor misschien alsnog genoodzaakt zijn om er wat aan te doen.

Hou er rekening mee dat iemand zonder symptomen wel besmet zou kunnen zijn, en dat jij zelf dus ook het virus zou kunnen verspreiden zonder dat je er zelf last van hebt. Wees voorzichtig, let goed op jezelf en anderen, en neem geen risico's die je makkelijk kunt vermijden.


Groetjes,

Het bestuur