Toestemming juniordeelnemer

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search

Geachte ouder/verzorger van VOORNAAM VAN DEELNEMER,

Uw kind is inmiddels drie maanden junior-deelnemer van Stichting Revelation Space. Volgens ons beleid omtrent minderjarige deelnemers mogen zij de eerste drie maanden alleen met aanwezigheid van meerderjarige RevSpace-deelnemers in de hackerspace aanwezig zijn. Na deze periode beoordelen wij of de junior-deelnemer wat ons betreft in het vervolg geheel zelfstandig en zonder toezicht de hackerspace mag gebruiken.

Voor zover wij hebben waargenomen, heeft VOORNAAM aangetoond zelfstandig en veilig te kunnen werken, althans de eigen grenzen te kennen. Wat ons betreft komt hij in aanmerking voor een eigen elektronische sleutel, die toegang geeft tot de gehele hackerspace.

Deelnemers van RevSpace werken zelfstandig in onze daarvoor ingerichte ruimtes aan projecten en persoonlijke ontwikkeling. De hackerspace richt zich op techniek en maatschappij, met een nadruk op het bestuderen van werking, en op het creëren van ongebruikelijke toepassingen. Vanuit de stichting is er geen begeleiding of programma: deelnemers doen hun vaardigheden op door te experimenteren, te lezen, en door elkaar om hulp te vragen.

Wij hebben diverse levensgevaarlijke gereedschappen en bij de inrichting van het gebouw is niet specifiek rekening gehouden met kinderen. Hoewel volgens onze regels de minderjarige deelnemers niet zonder begeleiding mogen werken met hoge voltages, elektrisch gereedschap en chemie, kunnen wij hier niet op toezien. Ook kunnen wij niet op voorhand weten welke andere personen in het pand aanwezig zullen zijn.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van onze junior-deelnemers liggen altijd bij de ouders/verzorgers. Daarom verstrekken wij de elektronische sleutel waarmee onze voordeur opent, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Ik nodig u daarom uit om nog eens bij ons langs te komen, samen met de junior-deelnemer. Verken samen de hackerspace en overweeg daarbij of uw kind hier zelfstandig, zonder enig toezicht, mag zijn. Het is een bijzondere omgeving waar veel te leren valt, maar niet zonder gevaren.

Als u akkoord gaat, onderteken dan het bijgevoegde formulier waarin u dit verklaart. Wij ontvangen het ondertekende formulier graag van uzelf, en controleren daarbij uw identiteit om fraude te voorkomen. Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee! (Het kan handig zijn om een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat er een bestuurslid aanwezig is.)

Graag tot ziens bij Revelation Space, Overgoo 1, Leidschendam.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stichting Revelation Space, VOLLEDIGE NAAM VAN BESTUURDER TELEFOONNUMMER VAN BESTUURDER


P.S. De elektronische sleutel is strikt persoonlijk voor de deelnemer en mag alleen door de betreffende deelnemer zelf worden gebruikt. Wel mag u altijd uw kind komen begeleiden. Wilt u zelfstandig toegang, overweeg dan om u zelf ook als deelnemer in te schrijven.


[Verklaring]

Hierbij verklaar ik dat:

1. Ik bevoegd voogd ben van VOLLEDIGE NAAM DEELNEMER

2. VOORNAAM VAN DEELNEMER zelfstandig (alleen) toegang mag hebben tot Revelation Space

3. ik zelf kennis genomen heb van de mogelijke gevaren, en die in de toekomst zelf zal her-evalueren

4. de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid altijd bij mij/ons zullen liggen


Naam ouder/verzorger:


Handtekening:(Onderstaande wordt ingevuld door een bestuurslid van Stichting Revelation Space)


Gecontroleerd door:


Soort en serienummer van identiteitskaart ouder/verzorger:


Sleutelborg ontvangen (15 euro): ja / nee


Handtekening: