SparkShackSafetySheet

From RevSpace
Jump to: navigation, search

Be careful and use common sense - Wees voorzichtig en gebruik je gezond verstand.

DIN4844-giftige-stoffen.svg QuasiDIN4844-alleen-buiten.svg
Toxic gasses
The electrode welding method releases toxic gasses. Only weld in well ventilated areas or outside.
Bij het elektrodelassen ontstaan giftige gassen. Alleen in goed geventileerde ruimtes of buiten lassen.
DIN4844-optische-straling.svg QuasiDIN4844-laskap.svg
Bright light
Can cause blindness; wear eye protection.
Fel licht: Kan blindheid veroorzaken; draag een laskap.
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg DIN4844-beschermende-kleding.svg
Fire hazard
Flying molten metal particles; wear protective clothing. Never wear synthetic clothing !
Brandgevaar: Rondvliegende gloeiend hete metalen deeltjes; draag beschermende kleding. Nooit synthetische kleding dragen!
HotSignDIN.jpg DIN4844-handschoenen.svg
Hot surfaces
Metal workpiece might be very hot. Use gloves.
Hete oppervlakken: Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
SharpEdgeDinSign.jpg DIN4844-handschoenen.svg
Sharp edges
Cut and ground workpieces can be very sharp. Use gloves.
Scherpe randen: Gesneden en geslepen randen kunnen erg scherp zijn. Draag handschoenen.
DIN 4844 High voltage warning.svg NonConductiveShoes.jpg
High voltage
Welders and plasma cutters operate on high voltage and high current. Use caution and common sense!
Hoge spanning: Lasapparaten en plasmasnijders werken met hoge spanning en stroomsterkte.
UnplugFirst.jpg
Always unplug the machine when not in use.
Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen als het niet in gebruik is.