Spaceloop

From RevSpace
Jump to: navigation, search
Project SpaceLoop 3
Spaceloop IMG 2377.jpg
It's not a loop, it's a bus!
Status Completed
Contact Sebastius
Last Update 2019-01-13

Inleiding

Features

 • Controller bordjes
  • ESP12F
  • DHT22 pads
  • 2 extra datalijnen uitgebroken (voor bv i2c sensors)
  • 2 Levelshifters
  • 1 transistor/fet voor vermogen (of nog een levelshifter met wat hackwerk)
  • 3.3 regulator
  • 5v regulator (als je het bordje gebruikt om RGBleds aan te sluiten, deze regulator bypassen en een dikke 5v voeding gebruiken).

SpaceloopIMG 2177.JPG

 • Loop bordjes
  • RGB LEDs, adresseerbaar. APA102!
  • Buzzertjes
  • Plug en pray
  • Loop-bordjes kunnen gebruikt worden als temperatuursensor (DS18b20), als kleurkots en als biepertje.
  • Met 1 spoortje onderbreken ook in te zetten als extra power-injector in de bus voor de hele lange/zware lijnen.

Handleiding

Sensor toevoegen

Nooit zomaar sensors toevoegen aan de bus, die nog niet via dit systeem zijn voorbereid. Het zou goed kunnen gaan maar het maakt debuggen in de toekomst misschien erg lastig. Gebruik alleen DS18B20-sensoren die extern gevoed kunnen worden, dus geen parasitaire (DS18B20-PAR, maar -PAR staat niet op het ding zelf!).

 1. Programmeer de nieuwe sensor
  1. Druk gelijktijdig op het eerste en het laatste knopje om de programmeermodus te starten
  2. Zorg dat de programmeerbus (de onderste op het bordje) leeg is
  3. Steek de nieuwe sensor in de programmeerbus
  4. Stel een zonenummer in met de 5 meest rechtse knopjes.
  5. Druk op knopje 2.
  6. Stel een thermometernummer in met de 5 meest rechtse knopjes
   • Nummer 0 is voor als een zone maar één sensor heeft.
  7. Druk op knopje 2.
  8. Wacht tot het ding "unplug" zegt en haal de sensor uit de programmeerbus.
 2. Sluit de nieuwe sensor aan op de spaceloop-bus.

Ledje/buzzer toevoegen

Dit werkt direct zonder programmeerwerk met de huidige software.

MQTT

Temperatuursensoren posten in

revspace/sensors/temperature/(zonenummer)/(id) 

Je kunt de Spaceloop bordjes zich laten melden door naar

revspace/button/rollcall

een leeg bericht te sturen. In mqtt revdebug melden zich dan alle bordjes met hun chipid, hun locatie, hun IP en MAC adres.

Code en boardfiles

https://github.com/sebastius/SpaceLoop-3

Vorige versie

Spaceloop_v2