SpaceWeather

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search


Project SpaceWeather
Ms01b example heavy rain showers.png
Mooi weertje he?
Status In progress
Contact Jelly
Last Update 2016-09-26

Het space weather project publiceert het huidige weerbericht en een voorspelling voor de komende 3 uur op MQTT.

MQTT

Op MQTT kan je subscriben op:

mosquitto_sub -h mosquitto.revspace.nl -t "revspace/weather/#" -v

of

mqtt-simple -h mosquitto -s "revspace/weather/#"

De MQTT data komt van de openweathermap en wordt met een Python scriptje via een cronjob op een shell account naar MQTT gepushed.

Code

Code: https://github.com/jelly/SpaceWeather/tree/master/publisher

Barometer

Barometer to show the current pressure in the Space. Design ideas https://canvas-gauges.com/documentation/examples/