Espsensorgrid

From RevSpace
Jump to: navigation, search
Project ESP Sensor Grid
Espsensor2.JPG
Eenvoudig sensoren uitrollen in de space en aan MQTT hangen.
Status Completed
Contact Sebastius
Last Update 2018-08-13

Out-of-date sinds space3. Afgerond voorlopig. Nieuwe space, nieuwe kansen :)

Inleiding

Het NRF-netwerk is overbelast. Een ESP op WiFi kan direct naar MQTT posten zodat elke node zelfstandig werkt.

Deze pagina beschrijft een sensor-node op basis van een ESP8266-module die temperatuur meet en de meetwaarde via een WiFi-verbinding direct op internet publiceert (gebruik makend van het MQTT-framewerk).

Code

ESP Temperaturenode - Werkende code voor 1wire temperatuursensoren

Dit is arduino-code die direct op de ESP8266-module draait.

Om de code te kunnen compilen en draaien, is o.a. het volgende nodig:

cd ~/sketchbook/libraries
git clone https://github.com/knolleary/pubsubclient
 • herstart de Arduino IDE, selecteer het juiste ESP-board en compileer!

MQTT

mosquitto_sub -h test.mosquitto.org -v -t 'revspace/sensors/temperature/#'
# of
mqtt-simple -h test.mosquitto.org -s 'revspace/sensors/temperature/#'

Huidige nodes

Alle projectjes posten in revspace/sensors/temperature of revspace/sensors/humidity en dan /zone/id/ en de temperatuur volgens 'XX.XX °C' en de luchtvochtigheid volgens 'XX.XX %'.

Klusbunker temperatuur

Espsensor1.JPG

1 ESP met diverse 1wire DS18b20 sensoren, twee aan de verwarmingsbuizen en een aantal van de voormalige SpaceLoop

Klusbunker-luchtvochtigheid

Esp humidity1.jpg Esp humidity2.jpg

Een DHT-22 sensor op een ESP. Post zowel temperatuur als relatieve luchtvochtigheid. Het doosje stuurt ook de luchtdruk in Pascals op MQTT.

Actuele sensoren op MQTT

Momenteel zijn de volgende sensoren aangesloten:

revspace/sensors/temperature/

 • Klusbunker
  • 2/1 - Verwarming Aanvoer (DS18b20)
  • 2/2 - Verwarming Afvoer (DS18b20)
  • 2/3 - Klusbunker midden, kabelgoot (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
  • 2/4 - Klusbunker boven whitebord naast SpaceState (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
  • 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor. Space3: Buiten, bij deur werkplaats, naast de luchtinlaat.
 • Meukhok
  • 3/0 - Meukhok (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
 • Lounge
  • 5/1 - Lounge (DS18b20) Vriezer (ESP zit op rechterkant koelkast getaped)
  • 5/2 - Lounge (DS18b20) Ruimte (zit rechts op de koelkast zwevend op de ESP)
 • Hal beneden
  • 6/0 - Trap hal beneden (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
 • Restaurant
  • 11/1 - Restaurant (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker)
 • Boiler douches
  • 18/0 - Boven bij boiler aangesloten op warmwaterleiding naar douches/toiletten
 • Buiten
  • 21/1 - Buiten (DS18b20), bij houten luik van ventilatie, beetje los hangend bij het hek. (via de spaceloopbus van de Klusbunker)

revspace/sensors/humidity/

 • Klusbunker
  • 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor. Space3: Buiten, bij deur werkplaats, naast de luchtinlaat.

revspace/sensors/pressure/

 • Klusbunker
  • 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor. Space3: Buiten, bij deur werkplaats, naast de luchtinlaat.

Statistics

https://keetweej.vanheusden.com/stats/5_1_2dagen.png

Dit zijn de afgelopen 48 uur. Tijdschaal is in UTC.

Zones

    /* 1*/ "Entree\0"
    /* 2*/ "Klusbunker\0" 
    /* 3*/ "Meukhok\0" 
    /* 4*/ "Kantoor\0"
    /* 5*/ "Lounge\0"
    /* 6*/ "Hal beneden\0"
    /* 7*/ "Serverhok\0"
    /* 8*/ "Toiletten\0"
    /* 9*/ "Kelder\0"
    /*10*/ "SparksHack\0"
    /*11*/ "Restaurant\0"
    /*12*/ "MateHok\0"
    /*13*/ "baz\0"
    /*14*/ "quux\0" 
    /*15*/ "xyzzy\0" 
    /*16*/ "Hellingbaan\0"
    /*17*/ "meh\0"
    /*18*/ "Boiler\0"
    /*19*/ "Voordeur\0"
    /*20*/ "RevSpace\0"
    /*21*/ "Buiten\0"