Espsensorgrid

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Project ESP Sensor Grid
Espsensor2.JPG
Eenvoudig sensoren uitrollen in de space en aan MQTT hangen.
Status Completed
Contact Sebastius
Last Update 2018-08-12

Out-of-date sinds space3. Afgerond voorlopig. Nieuwe space, nieuwe kansen :)

Inleiding

Het NRF-netwerk is overbelast. Een ESP op WiFi kan direct naar MQTT posten zodat elke node zelfstandig werkt.

Deze pagina beschrijft een sensor-node op basis van een ESP8266-module die temperatuur meet en de meetwaarde via een WiFi-verbinding direct op internet publiceert (gebruik makend van het MQTT-framewerk).

Code

ESP Temperaturenode - Werkende code voor 1wire temperatuursensoren

Dit is arduino-code die direct op de ESP8266-module draait.

Om de code te kunnen compilen en draaien, is o.a. het volgende nodig:

cd ~/sketchbook/libraries
git clone https://github.com/knolleary/pubsubclient
 • herstart de Arduino IDE, selecteer het juiste ESP-board en compileer!

MQTT

mosquitto_sub -h test.mosquitto.org -v -t 'revspace/sensors/temperature/#'
# of
mqtt-simple -h test.mosquitto.org -s 'revspace/sensors/temperature/#'

Huidige nodes

Alle projectjes posten in revspace/sensors/temperature of revspace/sensors/humidity en dan /zone/id/ en de temperatuur volgens 'XX.XX °C' en de luchtvochtigheid volgens 'XX.XX %'.

Klusbunker temperatuur

Espsensor1.JPG

1 ESP met diverse 1wire DS18b20 sensoren, twee aan de verwarmingsbuizen en een aantal van de voormalige SpaceLoop

Klusbunker-luchtvochtigheid

Esp humidity1.jpg Esp humidity2.jpg

Een DHT-22 sensor op een ESP. Post zowel temperatuur als relatieve luchtvochtigheid. Het doosje stuurt ook de luchtdruk in Pascals op MQTT.

Actuele sensoren op MQTT

Momenteel zijn de volgende sensoren aangesloten:

revspace/sensors/temperature/

 • Klusbunker
  • 2/1 - Verwarming Aanvoer (DS18b20)
  • 2/2 - Verwarming Afvoer (DS18b20)
  • 2/3 - Klusbunker midden, kabelgoot (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
  • 2/4 - Klusbunker boven whitebord naast SpaceState (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
  • 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor. Space3: Buiten, bij deur werkplaats, naast de luchtinlaat.
 • Meukhok
  • 3/0 - Meukhok (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
 • Lounge
  • 5/1 - Lounge (DS18b20) Vriezer (ESP zit op rechterkant koelkast getaped)
  • 5/2 - Lounge (DS18b20) Ruimte (zit rechts op de koelkast zwevend op de ESP)
 • Hal beneden
  • 6/0 - Trap hal beneden (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker-temperatuur)
 • Restaurant
  • 11/1 - Restaurant (DS18b20) (via de spaceloopbus naar Klusbunker)
 • Boiler douches
  • 18/0 - Boven bij boiler aangesloten op warmwaterleiding naar douches/toiletten
 • Buiten
  • 21/1 - Buiten (DS18b20), bij houten luik van ventilatie, beetje los hangend bij het hek. (via de spaceloopbus van de Klusbunker)

revspace/sensors/humidity/

 • Klusbunker
  • 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor. Space3: Buiten, bij deur werkplaats, naast de luchtinlaat.

revspace/sensors/pressure/

 • Klusbunker
  • 2/5 - Klusbunker naast kleine lichtkrant, DHT11 sensor. Space3: Buiten, bij deur werkplaats, naast de luchtinlaat.

Statistics

https://keetweej.vanheusden.com/stats/5_1_2dagen.png

Dit zijn de afgelopen 48 uur. Tijdschaal is in UTC.

Zones

    /* 1*/ "Entree\0"
    /* 2*/ "Klusbunker\0" 
    /* 3*/ "Meukhok\0" 
    /* 4*/ "Kantoor\0"
    /* 5*/ "Lounge\0"
    /* 6*/ "Hal beneden\0"
    /* 7*/ "Serverhok\0"
    /* 8*/ "Toiletten\0"
    /* 9*/ "Kelder\0"
    /*10*/ "SparksHack\0"
    /*11*/ "Restaurant\0"
    /*12*/ "MateHok\0"
    /*13*/ "baz\0"
    /*14*/ "quux\0" 
    /*15*/ "xyzzy\0" 
    /*16*/ "Hellingbaan\0"
    /*17*/ "meh\0"
    /*18*/ "Boiler\0"
    /*19*/ "Voordeur\0"
    /*20*/ "RevSpace\0"
    /*21*/ "Buiten\0"