Deelnemersvergadering-20230411

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Event Deelnemersvergadering
Name Deelnemersvergadering


Duration 11 Apr 2023 - 11 Apr 2023
Information


* Location: RevSpace & online
* Open from: 20:00

11 April is weer de jaarlijkse deelnemersvergadering.

Lokatie

Op de space en online, mogelijk via https://jitsi.revspace.nl/deelnemersvergadering

N.B. Om de orde enigszins te kunnen houden, gaarne muted blijven en je hand opsteken als je wat wil zeggen, tot de voorzitter je 't woord geeft.

Agenda

 • Opening
 • Notulist
 • Vaststellen van de agenda
 • Mededelingen / Ingekomen stukken
 • Jaaroverzichten:
  • In- en uitschrijvingen deelnemers
  • Bestuursonderwerpen
  • Financieel
  • Nieuw op de space
  • Mails van deelnemers
  • Toekomst van RevSpace
 • WVTTK