Deelnemer inschrijven

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina is een spiekbriefje voor bestuurders. Als je je wilt inschrijven (Yay! Welkom!), dan kan dat door fysiek op de space te vragen naar iemand van het bestuur.


Checklist voor bestuursleden om het toevoegen van nieuwe deelnemers goed te laten verlopen

Interactie met nieuwe deelnemer Administratie
Vraag om persoonsgegevens:
 • volledige naam
 • nickname
 • geboortedatum
 • adres MET POSTCODE
 • telefoonnummer (liefst mobiel)
Zet in boardgit/participants/participants.txt:

Deelnemer 42, ingeschreven op 2022-09-27
    "Full Name (Nickname)" <email@example.com>
    1970-01-01
    Taustraat 624 - 1337 XY  Den Haag
    +31601189998819991197253

git commit + git push

Laat de deelnemer 45 euro betalen en leg uit dat dit bestaat uit 30 euro voor de eerste maand plus 15 euro sleutelborg.

Voor junior-deelnemers is het alleen 15 euro voor de eerste maand, die krijgen in het begin geen sleutel.

Als het contant betaald is:

 • cd boardgit/finance/contributiechecker
 • perl process.pl
 • $EDITOR data/nieuwedeelnemer-123
  • on 2020-01-01 paid 45 cash

(Of details (naam + bedrag) mailen aan board@ en penningmeester het laten fixen)

Als het overgemaakt is naar de bankrekening:

 • controleren via app

Leg uit dat de deelnemer zelf een automatische overschrijving moet instellen. Adviseer om deze in te stellen op de 28e van de maand, zodat het geld VOOR de 1e van de maand bij ons binnen is, en het met alle banken werkt in schrikkeljaren.

Is de datum van inschrijving VOOR de 20e van de maand? Dan de eerstvolgende betaling plannen op de 28e van DEZELFDE maand.

Is de datum van inschrijving de 20e van de maand of later? Dan de eerstvolgende betaling plannen op de 28e van de VOLGENDE maand.

(De girale contributiebetalingen worden door de penningmeester verwerkt.)

Programmeer een nieuwe ibutton en geef die aan de nieuwe deelnemer.

(Let op: niet voor juniordeelnemers!)

Copy/paste de nieuwe ibutton id en de secret, die door de programmer via serieel worden geoutput, naar gateway:doorduino-pi/global.acl en draai push.sh

Geef een functionele rondleiding, gericht op zelfstandig de space gebruiken. Laat de nieuwe deelnemer zelf de deuren openen met de nieuwe ibutton.

Leg tijdens de rondleiding uit:

 • In de werkplaats:
  • Lichtschakelaar, brandblusser, EHBO-hoek in hoofdruimte
  • De vluchtroute (blauwe mat in de werkplaats) moet altijd leeg blijven, ook in de hoofdruimte. Zet er niks neer waar iemand over kan struikelen, ook niks wat kan omvallen.
  • Apparaten dubbel uitschakelen (bijv. uitschakelaar + stekker)
  • Dit is de enige ruimte waar 'n beetje stof okay is, maar je moet wel stofzuigen
 • Waar de containers staan, en hoe je daar kunt komen als het hek dicht is. (Mooi weer? Loop er samen naartoe!)
 • Sparkshack:
  • Lichtschakelaar, brandblusser, EHBO-doos
  • Ventilatie-schakelaar
  • Bij ventileren deur open barricaderen ivm extreme onderdruk (geef evt demo van hoe moeilijk de deur open gaat met afzuiging aan)
  • Ook hier stekkers trekken na gebruik van apparaten
 • Supersamla:
  • E-waste en metaalafval: behuizingen die bij restafval mogen, alvast eraf slopen. Dingen hergebruiken mag.
  • Rest van de supersamla: is persoonlijke opslag van deelnemers die daar extra voor betalen; kijken mag, gebruiken niet.
 • Keuken:
  • Licht gaat automatisch
  • Brandblusser, EHBO-doos, blauwe pleisters voor als je voor een groep kookt
  • Je mag alles gebruiken, maar je moet het wel zelf afwassen en opruimen
  • Laten zien hoe de gekke schuiframen werken
 • Hoofdruimte:
  • Brandblussers (alleen de 3 schuimblussers), EHBO-hoekje nog een keer aanwijzen
  • RevBank (account aanmaken als die nog niet bestaat)
  • Space-telefoon graag opnemen als ie gaat
  • Wat doe je als je de eerste op de space bent? (Space openen)
  • Wat doe je als je weggaat? (Checken of er nog iemand met een sleutel is; zo niet, dan iedereen wegsturen en de space afsluiten)
  • Check-out laten zien
  • Hoe sluit je de space af? Zie checklist
  • Licht gaat automatisch met de space-state, maar er zijn ook knopjes.

Junior-deelnemers mogen in het begin niet zelfstandig op de space zijn, en krijgen deze rondleiding pas later, als ze een ibutton krijgen.

Vertel de deelnemer dat je die aanmeldt voor 2 mailinglists, en wat het verschil daartussen is.

Heet de deelnemer nogmaals welkom en leg uit dat die altijd board@revspace.nl mag mailen met vragen of als er iets (bijna) op is.

(Kan evt. achteraf)

Stuur welkomstmailtje: NewParticipantMail

Als de deelnemer een spacenet/LDAP-account wil, kun je dat meteen regelen als daar tijd voor is. Kan eventueel ook later.

Het makkelijkst is shelldap op gateway, unix userid is 10000+signup-number Ldapaanmaken