Chemielockers Upgrade

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Project Chemielockers Upgrade
Status In progress
Contact User:thomas
Last Update 2024-02-14


Wat?

In een ver verleden heb ik ooit de chemielockers gemaakt als opslag voor spullen die nodig waren voor experimenten in de zuurkast. Echter is er in de loop van jaren verandering opgetreden. Meer mensen maken gebruik van de lockers als algemeen opslag, wat natuurlijk prima is, maar een veranderende use case eist ook een verandering in de implementatie.

Peterc heeft ontzettend veel tijd en energie gestoken in het catagoriseren/indelen en onderhouden van de voorraad. De aankomende veranderingen doen daar niets aan af. Vergeet ook niet dat het meerendeel van onze voorraad aan hem te danken is, en dat hij hiermee een enorme bijdrage heeft geleverd aan wat er allemaal mogelijk is op de space.

Echter zie ik de laatste tijd dus een verandering. Meer mensen willen toch wel wat doen met chemie, in de zuurkast, of erbuiten. De chemielockers zijn vaak wel de beste plek voor opslag van bepaalde middelen voor projecten, niet onregelmatig zijn dat projecten die niet verbonden zijn aan de zuurkast. Er staat veel in de kastjes, in allemaal verschillende potjes en flesjes en zakjes, soms ook in containers met een groot volume. Dat kan drempelverhogend werken voor mensen, want niet iedereen voelt zich bekwaam genoeg om 10mL uit een literfles van een vloeistof met veel felgekleurde labels en waarschuwingen te gieten, of 10g te halen uit een idem gelabelde pot vaste stof.

Ik zie hier mogelijkheid voor verbetering. Overzichtelijke opslag, in identieke containers, op kleine schaal, goed gecategoriseerd op een nog verder gespecificeerde en georganiseerde manier dan nu. De bedoeling is om de drempel te verlagen voor het gebruik van ons assortiment, om zo meer gebruik van chemie te stimuleren. Een verandering/verbreding van het assortiment zal hier ook kunnen helpen.

Echter, de ervaring van een hoge drempel voor het rommelen in de chemielockers wordt niet door iedereen ervaren, zelfs als dit misschien wel gerechtvaardigd is. Want als je niet bekwaam bent in bepaalde handelingen, zoals juist uitgieten, het reinigen van schroefdraden na uitgieten om corrosieve dampen te voorkomen, doppen goed aandraaien, de juiste verpakking/sluiting gebruiken, dan kan dit ook nadelig uitpakken. Als de chemielockers meer toegankelijk gemaakt worden dan betekent dat dus gek genoeg ook dat er voor bepaalde dingen de drempel verhoogd moet worden. Er zullen sommige stoffen (met name de bulkvoorraden) niet meer algemeen toegankelijk zijn, of zelfs verdwijnen uit ons assortiment. Dit is reeds al deels gebeurd.

Verder is het juist gebruik van PPE iets waar meer aandacht aan besteed moet worden. Er is een gebrek aan kennis van de limitaties van bepaalde beschermende middelen. Met name nitrielhandschoenen worden veel overschat in hun nuttigheid, ook bij algemeen gebruikte middelen.Ik zie hier ook mogelijkheden voor verbetering. Echter, helaas is het heel moeilijk om vast te stellen welke handschoen nou wel of niet geschikt is voor een bepaalde stof. Ik stel voor, ga zoeken naar de specificaties van chemische compatibiliteit/permeabiliteit van nitrielhandschoen bij verschillende fabrikanten... maar zet vooral eerst een borrel klaar.

Voor vragen/voorstellen kan je altijd mailen naar scheikunde@revspace.nl, of mij of een andere frequente zuurkastgebruiker aanspreken. Suggesties/wensen zijn zeer welkom.

TLDR

Er gaan wat dingen veranderen. Sommige stoffen zullen verdwijnen danwel in kleinere hoeveelheden openbaar beschikbaar zijn. Er komen waarschijnlijk ook andere middelen bij. Verpakkingen en indeling worden meer uniform. Er wordt duidelijkere informatie geboden over nuttigheid van bepaalde PPE. Het doel: meer veiligheid, overzicht en gebruiksgemak, ook voor de gemiddelde deelnemer, maar vooral (hopelijk) meer scheikunde op de space.