Autogeen Lasset

From RevSpace
Jump to: navigation, search

Dit is een placeholder voor de autogeen lasset die nog gaat komen. Alvast een aantal zaken om te verzamelen en een korte instructie te geven.

Veiligheid

DIN4844-giftige-stoffen.svg QuasiDIN4844-alleen-buiten.svg
Giftige gassen
Bij het lassen van bepaalde materialen kunnen giftige gassen vrijkomen;
alleen buiten lassen.
DIN4844-optische-straling.svg QuasiDIN4844-laskap.svg
Fel licht
Kan blindheid veroorzaken; draag een laskap.
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg DIN4844-beschermende-kleding.svg
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende, niet brandbare kleding.
DIN4844-hete-oppervlakken.svg DIN4844-handschoenen.svg
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.

Een oxy-acetyleen vlam kan zeer hoge temperaturen bereiken tot 3200 graden. Dat maakt het mogelijk om met een vlam te lassen en te snijden van staal tot enkele millimeters.

afstelwaarden: zuurstof: 2.5 bar acetyleen: 0.3 - 0.8 bar

In gebruik nemen: Controleer de regelaars Controleer de slang op knikken en breuken. Bij afrollen van de slang altijd meedraaien met de slang Gebruik de juiste laskop. Grotere laskop == meer gasverbruik (een kwartierje lassen en 30 euro aan gas verspillen is minder leuk) Flesafsluiters openen Zuurstofkraan openen acetyleenkraan openen aansteken

Vlam doven gebeurd in omgekeerde volgorde. Altijd de flesafsluiters sluiten na gebruik!

Vervoer van de flessen. Flessen kunnen worden geruild bij (ongeveer 30 minuten vanaf revspace): Van Noord Zwanenburgerdijk 347 Zwanenburg Een vulling per 20 liter fles kost ongeveer 40-50 euro (dagprijzen)

Acetyleen fles ALTIJD rechtop vervoer (max hoek van 30 graden). Acetyleen is opgeslagen als een in aceton opgelost mengsel in een poreuze massa. Liggend vervoer zorgt voor een scheiding van deze componenten en een potentiele bom is het gevolg. Zuurstof mag wel liggend vervoerd worden. Als de acetyleen fles toevallig omvalt, direct overeind zetten en 2-4 dagen laten rusten voordat je de set weer in gebruik neemt.

Opslag dient altijd te geschieden in de daarvoor bestemde kar! Plaats de fles en bevestig de ketting.

aanvullende informatie: http://www.vanotools.nl/infosite/pages/Techniek%20&%20know%20how/Technische%20informatie%20Gereedschap%20voor%20autogeen%20lassen%20.html https://www.youtube.com/watch?v=sk4kqZczmfY video uitleg snijden en in gebruik name rating: 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=cmkx7CKhvxw video uitleg lassen rating 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=pVv8a_FVIOU 45 minuten uitleg inclusief safety 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=8H45-vdnxi4 aluminium lassen, niet veel uitleg, maar het einde van de video toont de hand van de meester