Workshop 'How to organise a..

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Event Workshop 'How to Organise a .. Workshop'
Name Workshop 'How to Organise a .. Workshop'
Contact cfw
Duration 2014-06-21 13:00 - 2014-06-21 17:00
Information This event is about the things to do for organising an event in the RevSpace


* Location: This event is held in RevSpace
* Ticket price: Tickets cost € 0,-
* Sign-up page: You can signup here

This will be a workshop for RevSpace participants, and any other who wants to join.

I'll be guiding you through the steps which you could take to organise a workshop for yourself.

At the end of the afternoon I'll hope to end up with one or two new events in our event list.


De workshop gaat gewoon in het Nederlands.

Wat is het niet: een cursus powerpoint, een cursus prezi of een cursus spreken in het openbaar!

Wat is het wel: een inzicht in de dingen die er achter de schermen voor, tijdens en na een workshop allemaal plaatsvinden!.

Eigenlijk een soort 'reverse-engineering' van een daadwerkelijk georganiseerde workshop!


Wat moet je meenemen: een of twee halve (of hele) ideeën voor een workshop. iets uit de EventIdeas ophalen mag natuurlijk ook. Met elkaar maken we daar dan wat leuks van!


En oh ja, een workshop organiseren is niet gevaarlijk maar wel verslavend.

Media:2014-06-21 How to.pdf

I'll be there

  • Maxell
  • benadski
  • hansg
  • WinSCaP