Verhuizing oud

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project Verhuizing
Status Completed
Contact Board
Last Update 2016-10-05

Intro

In de komende maanden zal RevSpace verhuizen naar een nieuwe lokatie. Het pand aan de Binckhorstlaan, waar de space zo ongeveer sinds de oprichting heeft gezeten moet eind december 2012 leeg worden opgeleverd.


Spoorlaan

Zoals het er nu uit ziet gaat de space verhuizen naar een nieuwe lokatie aan de Spoorlaan in Den Haag. Op deze pagina gaan we de planning van de verhuizing proberen bij te houden en te coördineren.

Dependencies

  • Legenda
    • groen = al gedaan (iig goed genoeg)
    • geel = gedeeltelijk klaar / in progress
    • wit = moet
    • foo->bar = foo is afhankelijk van bar


Pics or it didn't happen

http://revspace.org/spoorlaan/?C=M;O=A