Tamafoxi

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project Tamafoxi
Tamafoxi-render.png
Handheld badge/gaming device
Status In progress
Contact f0x
Last Update 2020-11-19

Concept

Tijdens eth0:2019 met de smd protoboard badge een eerste 'tamafoxi' gemaakt, en nu eindelijk omgezet tot volledig PCB ontwerp met extra functies. Writeup eerste prototype: https://plume.pixie.town/~/Thingies/tamafoxi/

KiCad repo: https://git.pixie.town/f0x/tamafoxi/

Status

PCB design is af, op cosmetische wijzigingen na. BOM is ook klaar

Kosten

Ik heb nog niet besloten wanneer ik wat precies ga bestellen, en of dat break-even of met winst wordt.
Grootste deel van de kosten zit in de OLED + ESP32-WROVER + Accelerometer (MPU-6050)
Voor 5 complete Tamafoxi's:

Waar Wat Bedrag
LCSC Componenten $72.68 (ex. shipping)
JLC PCB €8.43 (ex. shipping)
AliExpress SK9822-2020, headers, standoffs, SMD USB-C, vibratiemotor €29.23

Tamafoxi-render-back.png