Pack for eth0

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Project Pack for eth0:2021
Eth0 timemachine.jpeg
Samen een paar vierkante meters huren!
Status Initializing
Contact
Last Update 2021-10-03

eth0:2021 komt er aan! Revspace levert een aantal dingen aan om het event mogelijk te maken en daarbij is wat vervoershulp nodig:

Mate

Neem een matekrat hondje mee!

Mate mag zo snel mogelijk op het event zijn.

Type Aantal Met wie mee?
Granat ? ?
Club ? ?
Flora ? ?

Spullen

Voor de opbouw behoorlijk nodig. Bij voorkeur dus vanaf 16:00 beschikbaar op het event.

Wat? Hoeveel? Wie vervoert het?
Revspace Banner 1 ?
MEH2021 Banner 1 ?
Tafelcontactdoos 15 ?
Haspels 5 ?
Revspace Stickers Allemaal ?