Nieuwe indeling SparkShack

From RevSpace
Revision as of 13:18, 6 January 2016 by Bas (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Project Nieuwe indeling SparkShack
Status Completed
Contact Semafoor
Last Update 2016-01-06

Uitgangspunt

Eerste wensen voor de SparkShack na de renovatie zijn

 • orde
 • opgeruimdheid
 • vrije werkruimte

Daartoe moet het volgende gerealiseerd worden:

vaste plaatsen voor gereedschap, PBM's, materiaal èn afval

Orde en opgeruimdheid zijn alleen mogelijk als alles één vast plaats heeft. Dan kun je vlot opruimen als je klaar bent, en is ook direct duidelijk wat het afval is.

gereedschap

Er zijn twee ladekasten gekomen waar het normale handgereedschap in kan.

Elektrisch handgereedschap, voor zover het niet in de klusbunker leeft, kan onderin de ladekasten in de hoge laden. Groot elektrisch gereedschap blijft in de archiefkasten. De compressor wordt bij voorkeur vast opgesteld en met een langere persluchtleiding aangesloten.

PBM's

Kleine pbm's (veiligheidsbrillen, oordopjes, ...) kunnen een plaats in de ladekasten krijgen. Laskappen, overals en andere grote PBM's kunnen in de huidige archiefkasten blijven.

materiaal

Achterin de sparkshack zijn plannen voor stellingen. Een deel zal zelf geconstrueerd worden van staal dat reeds in de shack aanwezig is, een deel zullen gekochte stellingen zijn waar klein materiaal op kan, en waar deelnemers hun projecten kunnen opruimen (zoals in de klusbunker).

Plaatmateriaal kan vertikaal staan in een platensteun.

Afval

Voor klein afval kan een normale afvalbak volstaan. Daarnaast zal echter een serieuze afvalbak voor oud ijzer moeten komen zodat de gehele vloer niet weer vol komt te liggen.

Suggesties voor de nieuwe indeling

Meubilair

te plaatsen onderdelen zijn (afmetingen volgen nog):

 • Archiefkasten
 • ladekasten
 • BBQ + afzuiging
 • Rekken en stellingen t.b.v opslag
 • werkbank(en)
 • aambeeld
 • CNC-plasmasnijder
 • afvalbakken
 • oud-ijzerbak
 • ...

Schetsen

TZT zal hier een template verschijnen (afmetingen van de Shack + evt. plaatsen van utiliteit etc. Daarna wordt iedereen uitgenodigd om op basis daarvan een indeling voor te stellen