Logo

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Lettertype: Custom aanpassingen van Century Schoolbook L, Roma (https://github.com/TimothyGu/Century-Schoolbook-L), 21° naar rechts geskewed, horizontaal uitgerekt (daarom lijkt het bold) en handmatig is op verschillende plaatsen de spatiering ingesteld. De regelhoogte is ook afwijkend. Good luck! :)

Logo.svg