Event:UNIX-nieuwjaar-0x60

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Event UNIX-nieuwjaar
Name UNIX-nieuwjaar
Website https://www.inurbanus.nl/unix-newyear/
Contact Thijs
When 2021-01-14 09:25:36
Information Is het alweer 16.777.216 seconden geleden?

Vanwege de lockdown vinden de festiviteiten online plaats: https://meet.jit.si/UNIXNewYear0x60

Abstract

Het UNIX-besturingssysteem en alle afgeleiden representeren een datum/tijd als het aantal seconden sinds 1 januari 1970 UTC. Als je dat getal hexadecimaal uitdrukt eindigt het eens in het half-jaar-en-een-beetje™ op zes nullen.

Dit vind ik altijd mooie gelegenheden voor oliebollen en champagne. Jullie zijn welkom om het glas te heffen op het voltooien van deze nieuwe cyclus in een alternatieve maar niet minder arbitraire manier van tijdmeten.

Eerdere edities

Dit was het UNIX-millennium op 0x60000000:

Laat de hexadecimale unix tijd zien op het Flipdot display

Dit kan d.m.v het volgende commando:

(voor mac)>> brew install gdate && brew install mosquitto

watch -n 5 mosquitto_pub -h 'mosquitto.space.revspace.nl -t "revspace/flipdot" -m "$(printf '%x' $(gdate --date="4 second" +%s))"'