Clippy

From RevSpace
Revision as of 11:24, 3 January 2022 by Bas (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Het lijkt erop dat je een voorstel wilt doen voor het aanschaffen van apparatuur voor de space.

Suggestie doen voor aanschaf van apparatuur

Ons budget is beperkt, want ook de space kan elke euro maar 1 keer uitgeven. Dat dwingt ons tot zorgvuldigheid bij de aanschaf van nieuw speelgoed. Bovendien zitten we in een kantoorpand en hebben we deelnemers met heel uiteenlopend ervaringsniveau, waardoor er dingen zijn die we überhaupt niet mogen/kunnen/durven.

Voor de meeste suggesties hebben we aan weinig informatie genoeg. Andere plannen hebben een uitgebreide uitwerking nodig. Hoe duurder/groter/gevaarlijker het apparaat, hoe meer details we nodig hebben om een beslissing te nemen. Omdat we het denkwerk graag grotendeels uitbesteden aan deelnemers, hebben we dit formuliertje opgesteld. Als je de antwoorden hebt verzameld, kun je het resultaat mailen naar board@revspace.nl


1. Wie ben jij / wie zijn jullie? In het geval van een groep deelnemers: wie is de kartrekker?

2. Welk apparaat vind je dat we willen kopen? Graag een link naar de bestelpagina. Zijn er meerdere zinnige opties, noem ze dan allemaal en zet erbij wat de voors/tegens zijn per model.

3. Waarom willen we dat ding? (Bijvoorbeeld: wat kun je ermee, waarom kan dat niet met dingen die we al hebben, hoeveel deelnemers gaan hier ooit gebruik van maken, etc.)

4. Welke accessoires zijn daarbij nodig/nuttig om het apparaat echt goed te kunnen gebruiken? Ook hierbij graag links naar de bestelpagina's.

5. Kan dit apparaat in de kast na gebruik, of heeft het een vaste opstelling nodig? Hoe bergen we de accessoires handig op?

6. Waar in de space is er een geschikte plek voor? Waarom is die plek het meest geschikt? Denk ook aan de schuifpuzzel die ontstaat als die plek momenteel nog ergens anders voor in gebruik is. Moet er wat gebouwd/verbouwd worden?

7. Wie gaat dat allemaal doen? Hoe lang gaat dat duren?

8. Wat voor onderhoud heeft dit apparaat nodig? Wat zijn de typische slijtonderdelen die regelmatig geld kosten, wat kost dat dan, en wie gaat het onderhoud uitvoeren? Stel dat het onderhoud niet wordt uitgevoerd, wat zijn daarvan dan de consequenties?

9. Zijn er verbruiksmaterialen en hoe hard gaat dat? (Olie, gas, etc.)

10. Geeft het gebruik van dit apparaat overlast voor andere huurders van het gebouw? Hoe erg is het, en hoe lang duurt het bij typisch gebruik? Denk bijvoorbeeld aan geluid en trillingen. Zijn er dingen die we kunnen doen om de overlast te beperken?

11. Geeft het gebruik van dit apparaat daarnaast nog overlast voor andere gebruikers van de space? Denk bijvoorbeeld aan stank, stof/spaanders, of dat een ander ding niet tegelijkertijd gebruikt kan worden.

Verdiep je even echt goed in de veiligheid. Bij dit onderwerp is het natuurlijk belangrijk om risico's niet te bagatelliseren, maar overdrijven is ook nergens voor nodig. Je kunt vaak goede informatie vinden in veiligheidskaarten, instructievideo's, en natuurlijk TFM.

$risico = $kans × $impact. Levensgevaar is een groot bezwaar, zelfs als de kans heel klein is. En 'n bloedende vinger is niet zo erg, maar als dat elke keer gebeurt gaat 't toch te ver.

12. Welke PBM's zijn nodig bij het gebruik van dit apparaat? Hebben we die al?

13. Wat zijn de realistische veiligheidsrisico's voor omstanders en passanten? Hoe kunnen die risico's worden uitgesloten of beperkt?

14. Zijn er daarnaast nog realistische veiligheidsrisico's voor een ongetrainde onervaren gebruiker? Hoe kunnen die risico's worden uitgesloten of beperkt?

15. Wat is het totale kostenplaatje?

   Eenmalige kosten in €:

   Aanschaf apparaat incl. BTW en verzendkosten:
   Aanschaf accessoires incl. BTW en verzendkosten:
   Kosten voor verbouwing incl. BTW en verzendkosten:
   Totaal eenmalige kosten:

   Periodieke kosten (schatting in € per jaar):

   Slijtonderdelen incl. BTW en verzendkosten:
   Verbruiksmaterialen incl. BTW en verzendkosten:
   Totaal per jaar: