Bestuur

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het bestuur van Stichting Revelation Space bestaat uit:

Naam Handle Functie
Juerd Waalboer Juerd Voorzitter
Jeroen de Weerdt Maxell Secretaris
Rubin Philippart f0x Penningmeester
Bas Oort Bas Algemeen bestuurslid
Jochem Zeestraten CH23 Algemeen bestuurslid

De makkelijkste manier om contact op te nemen met het bestuur is per e-mail: board@revspace.nl

Individueel bestuurder mailen? <handle>@revspace.nl