ACS712 ELC-20A

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hoi! Je hebt net een ACS712 ELC-20A module gekocht uit de automaat (of hebt er naar gezocht, of watdanook), en je wilt graag meer informatie?

Aansluiten op een analoge pin van een arduino, en dan:

  float currentInAmpere = (analogRead(analogPin)-512)/1024.0*50.0;