Talk:M5stack Atom Matrix

From RevSpace
Revision as of 16:51, 11 May 2020 by Bertrik Sikken (talk | contribs) (Created page with "Wat betreft de limiet op de upload speed van 115200: een snelheid van 1500000 bps (1.5 mbps) als upload speed gaat bij prima.. :D ~~~")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Wat betreft de limiet op de upload speed van 115200: een snelheid van 1500000 bps (1.5 mbps) als upload speed gaat bij prima.. :D Bertrik Sikken (talk)