Agenda

From RevSpace
Jump to: navigation, search

Agenda:
20 November 2018 • Metameet

29 November 2018 16:04:32 - • UNIX-nieuwjaar - https://www.inurbanus.nl/unix-newyear/

30 November 2018 20:30:00 - • Foundations Friday: Workshop OpenGL Shaders

4 December 2018 • Metameet

6 December 2018 19:30:00 - • Monthly Lockpick Party

12 December 2018 20:30:00 - • Welverlichte woensdag: Workshop LEDs

18 December 2018 • Metameet

26 January 2019 • Verjaardag 9e jaar