SparkShackSafetySheet

From RevSpace
Revision as of 20:33, 25 June 2012 by Gori (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
DIN4844-giftige-stoffen.svg QuasiDIN4844-alleen-buiten.svg
Toxic Gasses
The electrode welding method releases toxic gasses. Bij het lassen van bepaalde materialen kunnen giftige gassen vrijkomen;
alleen buiten lassen.
DIN4844-optische-straling.svg QuasiDIN4844-laskap.svg
Fel licht
Kan blindheid veroorzaken; draag een laskap.
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg DIN4844-beschermende-kleding.svg
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende kleding.
DIN4844-hete-oppervlakken.svg DIN4844-handschoenen.svg
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.