Snijplotter

From RevSpace
Revision as of 22:25, 5 November 2019 by Juerd (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Graphtec CE6000-60

Configuratie:

 1. Installeer Inkcut (Debian: sudo apt install python3-pip python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg libcups2-dev && sudo pip3 install inkcut)
 2. Sluit de USB-kabel van de snijplotter aan
 3. Installeer de printer in Cups met een generieke printerdriver (bijv. "Generic Text-Only Printer")
 4. Start inkcut en kies Device → Setup...
  • General → Driver: Inkcut Generic Driver
  • Device → Settings → Speed: 10 in/s, maar "Enabled" uitgeschakeld laten
  • Device → Output → Swap X/Y: aanzetten
  • Device → Advanced → Quality factor: 10
  • Connection → Type: Printer
  • Connection → Port: de printer die je eerder hebt toegevoegd
  • Protocol → Language: HPGL

Alternatieve configuraties:

 • Geen printer toevoegen in Cups, maar als type "raw" en als poort "/dev/usb/lp0", maar dan moet je rechten op dat device hebben en cups stoppen of aan cups vertellen dat ie van die poort af moet blijven.
 • GPGL sturen in plaats van HPGL, maar dan moet je een schaalfactor van 2.82 instellen.