Difference between revisions of "Reglement"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
(Versie uit de boardgit copy/pasten. NB: heftige whitespace-changes. Diff van alleen inhoudelijke dingen is rondgemaild naar deelnemers.)
Line 1: Line 1:
 
= Procedure =
 
= Procedure =
  
De hieronder niet doorgehaalde regels zijn inmiddels bij de deelnemersvergadering van 31 maart 2015 bekrachtigd en ingegaan.  
+
Regels 12, 18, 19, 21 t/m 24 en 29 zijn aangegeven met een <tt>*</tt> en gaan in op 1 juni 2015. Dat wil niet zeggen dat momenteel het tegenovergestelde zou gelden; de praktijk blijft tot 1 juni sowieso zoals die de afgelopen 5 jaar zonder formeel reglement ook was.
  
Die voorstellen voor aanpassing worden bij de komende bestuursvergadering(en) (14 april, 12 mei) ter stemming gebracht. De punten die nog in de bestuursvergadering moeten worden behandeld, gaan (mogelijk in gewijzigde vorm) pas op 1 juni 2015 in.
+
De overige regels gelden sinds 31 maart 2015.
  
 
= Inhoud =
 
= Inhoud =
Line 9: Line 9:
 
  Reglement Revelation Space
 
  Reglement Revelation Space
 
   
 
   
  Huidige versie: 2015-03-31
+
  Huidige versie: april 2015
 
   
 
   
 
  Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
 
  Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
Line 19: Line 19:
 
   
 
   
 
   1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
 
   1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
     en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier
+
     en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier deelnemer.)
    deelnemer.)
 
 
   
 
   
 
  Deelnemerschap:
 
  Deelnemerschap:
Line 35: Line 34:
 
  Deelnemersbijdrage:
 
  Deelnemersbijdrage:
 
   
 
   
   4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald voor of op de eerste dag van de
+
   4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste
    kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na
+
    dag van de kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te
    de inschrijving.
+
    worden voldaan kort na de inschrijving.
 
   
 
   
 
   5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
 
   5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
 
     op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
 
     op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
     deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage betreft dan de
+
     deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage
    maand erop.
+
    betreft dan de maand erop.
 
   
 
   
 
   6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
 
   6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
Line 53: Line 52:
 
     mag niet worden uitgeleend.
 
     mag niet worden uitgeleend.
 
   
 
   
   8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld om
+
   8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld per e-
     misbruik te voorkomen. De sleutel wordt dan tijdelijk gedeactiveerd.
+
     mail aan <board@revspace.nl> om misbruik te voorkomen. De sleutel
    Als de sleutel wordt teruggevonden, kan ie opnieuw worden
+
    wordt dan tijdelijk gedeactiveerd. Als de sleutel wordt
    geactiveerd. Een vervangende iButton kan worden aangevraagd; de borg
+
    teruggevonden, kan ie opnieuw worden geactiveerd. Een vervangende
    moet dan wel opnieuw worden betaald.
+
    iButton kan worden aangevraagd; de borg moet dan wel opnieuw
 +
    worden betaald.
 
   
 
   
 
  RevBank:
 
  RevBank:
 
   
 
   
   9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld storten, wat
+
   9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld
    daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van consumpties en betalingen
+
    storten, wat daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van
    aan andere bezoekers. Dit is voor kleine bedragen; het saldo dient per
+
    consumpties en betalingen aan andere bezoekers. Dit is voor kleine
    account onder 150,00 euro te blijven.
+
    bedragen; het saldo dient per account onder 150,00 euro te blijven.
 
   
 
   
 
  10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
 
  10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
Line 75: Line 75:
 
  Algemene regels:
 
  Algemene regels:
 
   
 
   
  <s>12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
+
  12. * Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
     ontheffingen verlenen.</s>''(Dit punt is betwist bij de''
+
     ontheffingen verlenen. Bezwaar kan worden aangetekend per e-mail aan
    ''deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden''
+
     <board@revspace.nl>, maar schort de beslissing op zich niet op.
     ''besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
 
   
 
   
 
  13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
 
  13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
Line 87: Line 86:
 
  14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
 
  14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
 
     op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
 
     op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
     tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet aansprakelijk
+
     tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet
     voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden, waaronder bezoekers.
+
     aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden,
 +
    waaronder bezoekers.
 
   
 
   
  15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers, junior-
+
  15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers en deelnemers
     deelnemers en Deelnemers die (nog) geen sleutel hebben)
+
     die (nog) geen sleutel hebben) zijn alleen welkom als er een
    zijn alleen welkom als er een Deelnemer aanwezig is
+
    deelnemer aanwezig is die wel een sleutel heeft.
    die wel een sleutel heeft.
 
 
   
 
   
 
  16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.
 
  16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.
Line 102: Line 101:
 
     te wijzen op onveilige situaties.
 
     te wijzen op onveilige situaties.
 
   
 
   
  <s>18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
+
  18. * Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
 
     en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
 
     en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
 
     en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
 
     en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
     ouder/voogd.</s> ''(Dit punt is betwist bij de deelnemersvergadering''
+
     ouder/voogd.
    ''en zal nog bij een bestuursvergadering worden besproken. De regel gaat,''
 
    ''mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
 
   
 
   
  <s>19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
+
  19. * Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
 
     zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
 
     zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
 
     de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
 
     de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
 
     Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
 
     Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
     van eventuele wijzigingen.</s>''(Dit punt is betwist bij de''
+
     van eventuele wijzigingen.
    ''deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden''
 
    ''besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
 
   
 
   
 
  Planken, goederen en zo:
 
  Planken, goederen en zo:
 
   
 
   
  20. Deelnemers mogen zich bij beschikbaarheid een (deel van
+
  20. Deelnemers mogen zich bij beschikbaarheid een (deel van een) legbord
    een) legbord ("plank") in een kast bestemd voor Deelnemers
+
    ("plank") in een kast bestemd voor Deelnemers toeeigenen. Deze claim
    toeeigenen. Deze claim moet door de Deelnemer zelf worden gelegd
+
    moet door de Deelnemer zelf worden gelegd door de plank te voorzien
    door de plank te voorzien van een duidelijke naamsaanduiding en
+
    van een duidelijke naamsaanduiding en vervalt bij uitschrijving.
    vervalt bij uitschrijving.
 
 
   
 
   
  <s>21. Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
+
  21. * Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
 
     geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
 
     geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
 
     persoonlijke eigendommen.
 
     persoonlijke eigendommen.
 
   
 
   
  22. Gereedschappen en voorraden die niet op een deelnemerplank zijn gestald,
+
  22. * Gereedschappen en voorraden die niet op een deelnemerplank zijn
    mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt niet voor wat
+
    gestald, mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt
    duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation Space betaalt in
+
    niet voor wat duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation
    sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen; overleg dit vooraf met
+
    Space betaalt in sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen;
    het bestuur!
+
    overleg dit vooraf met het bestuur!
 
   
 
   
  23. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen en niet zijn
+
  23. * Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen en niet
     voorzien van eigendomsaanduiding worden na 48 uur opgevat als donatie.
+
     zijn voorzien van eigendomsaanduiding worden 72 uur na het
     (Desondanks je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)
+
    eerstvolgende sluiten van de space opgevat als donatie. (Desondanks
 +
     je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)
 
   
 
   
  24. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen, maar
+
  24. * Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen, maar
 
     wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
 
     wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
     donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de spullen
+
     donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de
     op te halen.</s>'' (Deze regels gaan, om mensen tijd te geven om hun''
+
     spullen op te halen.
    ''spullen op orde te krijgen, op 1 juni 2015 in. Het bestuur zal de onderdelen''
 
    ''die zijn betwist bij de deelnemersvergadering nog bij een''
 
    ''bestuursvergadering worden besproken.)''
 
 
   
 
   
 
  Donaties en Sponsoring:
 
  Donaties en Sponsoring:
Line 167: Line 159:
 
     en opgeruimd houden van de space.
 
     en opgeruimd houden van de space.
 
   
 
   
  <s>29. Het is toegestaan om kinderen mee te nemen, maar:
+
  29. * Alle hackers zijn ooit kind geweest en elk kind is een kleine
 +
    hacker. Kinderen zijn altijd welkom onder begeleiding van een
 +
    volwassene. Let op: een hackerspace is niet vanzelfsprekend een kind-
 +
    veilige omgeving.
 
   
 
   
    - gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn. Qua taalgebruik,
+
  30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk
      gespreksondewerpen en beeldmateriaal zijn er binnen de
+
     opstellen naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een
      hackergemeenschap weinig taboes.
+
    rondleiding erg op prijs.
 
    - van bezoekers kan niet zonder duidelijke individuele
 
      afspraken worden verwacht dat zij toezicht houden op deze kinderen.
 
 
    - wie kinderen meeneemt, is zelf verantwoordelijk voor hun
 
      veiligheid en begeleiding.
 
 
    - de begeleiders zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van de
 
      kinderen alsof zij die zelf hebben begaan. Dit houdt o.a. in dat
 
      zij de rommel van hun kinderen moeten opruimen en aansprakelijk
 
      zijn voor eventuele schade.
 
 
    - beperk de overlast.</s> ''(Dit punt is betwist bij de''
 
    ''deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden''
 
    ''besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
 
  30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk opstellen
 
     naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een rondleiding erg op prijs.
 
 
   
 
   
 
  31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
 
  31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
Line 198: Line 175:
 
  32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
 
  32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
 
     vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
 
     vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
     verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt een
+
     verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt
     hoge mate van technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.
+
     technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.
 
   
 
   
 
  33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
 
  33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere

Revision as of 01:27, 17 April 2015

Procedure

Regels 12, 18, 19, 21 t/m 24 en 29 zijn aangegeven met een * en gaan in op 1 juni 2015. Dat wil niet zeggen dat momenteel het tegenovergestelde zou gelden; de praktijk blijft tot 1 juni sowieso zoals die de afgelopen 5 jaar zonder formeel reglement ook was.

De overige regels gelden sinds 31 maart 2015.

Inhoud

Reglement Revelation Space

Huidige versie: april 2015

Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
maar geen onnodige beperkingen of dingen die al op een andere manier
zijn geregeld (wet, statuten, instructies).


Bezoekers:

 1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
  en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier deelnemer.)

Deelnemerschap:

 2. Reguliere deelnemers zijn 18 jaar of ouder en betalen 25 euro per
  kalendermaand. Zij kunnen een sleutel krijgen voor toegang op
  willekeurige tijden.

 3. Juniordeelnemers zijn jonger dan 18 jaar, en betalen 15 euro per
  kalendermaand. Zij moeten toestemming hebben van ouder of voogd en
  kunnen onder voorwaarden een sleutel krijgen na een proeftijd van
  drie maanden.

Deelnemersbijdrage:

 4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste
  dag van de kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te
  worden voldaan kort na de inschrijving.

 5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
  op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
  deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage
  betreft dan de maand erop.

 6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
  deelnemersbijdrage wordt niet gerestitueerd.

iButtons en Sleutels

 7. De borg voor een sleutel (iButton of heksleutel) bedraagt 15 euro.
  Borg wordt gerestitueerd bij teruggaaf. De sleutel is persoonlijk en
  mag niet worden uitgeleend.

 8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld per e-
  mail aan <board@revspace.nl> om misbruik te voorkomen. De sleutel
  wordt dan tijdelijk gedeactiveerd. Als de sleutel wordt
  teruggevonden, kan ie opnieuw worden geactiveerd. Een vervangende
  iButton kan worden aangevraagd; de borg moet dan wel opnieuw
  worden betaald.

RevBank:

 9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld
  storten, wat daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van
  consumpties en betalingen aan andere bezoekers. Dit is voor kleine
  bedragen; het saldo dient per account onder 150,00 euro te blijven.

10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
  13,37 euro.

11. Hoewel roodstaan voor deelnemers is toegestaan in "RevBank", is
  structureel roodstaan niet toegestaan. Het systeem is bedoeld voor
  vooruitbetaling, niet betaling achteraf.

Algemene regels:

12. * Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
  ontheffingen verlenen. Bezwaar kan worden aangetekend per e-mail aan
  <board@revspace.nl>, maar schort de beslissing op zich niet op.

13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
  Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw De
  Verlichting, en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en
  regelgeving. Hierin is onder andere een rookverbod geregeld.

14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
  op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
  tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet
  aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden,
  waaronder bezoekers.

15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers en deelnemers
  die (nog) geen sleutel hebben) zijn alleen welkom als er een
  deelnemer aanwezig is die wel een sleutel heeft.

16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.

Veiligheid:

17. Alle bezoekers dienen veiligheidsaanwijzingen op te volgen en elkaar
  te wijzen op onveilige situaties.

18. * Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
  en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
  en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
  ouder/voogd.

19. * Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
  zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
  de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
  Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
  van eventuele wijzigingen.

Planken, goederen en zo:

20. Deelnemers mogen zich bij beschikbaarheid een (deel van een) legbord
  ("plank") in een kast bestemd voor Deelnemers toeeigenen. Deze claim
  moet door de Deelnemer zelf worden gelegd door de plank te voorzien
  van een duidelijke naamsaanduiding en vervalt bij uitschrijving.

21. * Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
  geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
  persoonlijke eigendommen.

22. * Gereedschappen en voorraden die niet op een deelnemerplank zijn
  gestald, mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt
  niet voor wat duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation
  Space betaalt in sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen;
  overleg dit vooraf met het bestuur!

23. * Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen en niet
  zijn voorzien van eigendomsaanduiding worden 72 uur na het
  eerstvolgende sluiten van de space opgevat als donatie. (Desondanks
  je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)

24. * Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen, maar
  wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
  donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de
  spullen op te halen.

Donaties en Sponsoring:

25. Stichting Revelation Space kan donaties accepteren of weigeren. In
  beginsel worden financiele donaties altijd geaccepteerd. Donateurs
  verwerven door hun donatie geen rechten of invloed.

26. Stichting Revelation Space kan sponsoring accepteren of weigeren. In
  beginsel wil RevSpace onafhankelijk blijven en accepteert zij daarom
  sponsoring alleen voor specifieke evenementen. Sponsors verwerven
  door hun sponsoring alleen recht op vooraf overeengekomen
  reclamemogelijkheden, maar nooit andere rechten of invloed.

Verwachtingen:

27. De dagelijkse gang van zaken bij RevSpace wordt georganiseerd door
  en voor de bezoekers.

28. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het schoon
  en opgeruimd houden van de space.

29. * Alle hackers zijn ooit kind geweest en elk kind is een kleine
  hacker. Kinderen zijn altijd welkom onder begeleiding van een
  volwassene. Let op: een hackerspace is niet vanzelfsprekend een kind-
  veilige omgeving.

30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk
  opstellen naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een
  rondleiding erg op prijs.

31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
  grote schakelaar. De laatste die vertrekt, sluit de space weer. Zo
  lang de space open is, zijn ook niet-deelnemers in beginsel welkom
  zo lang er een deelnemer met sleutel aanwezig is.

32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
  vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
  verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt
  technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.

33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
  bezoekers zo veel mogelijk beperken.

34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter zijn, behalve eventueel
  tijdens feesten :-)