Difference between revisions of "Reglement"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
m (Procedure)
Line 1: Line 1:
= DIT IS EEN CONCEPTVERSIE =
 
 
Hoewel de statuten van Stichting Revelation Space in artikel 12 regelen dat het bestuur een reglement kan vaststellen, hebben we tot nu toe nooit echt een centrale plek voor geschreven regels gehad. We zijn ver gekomen met de [[Guidelines]] en een flinke stapel ongeschreven regels!
 
 
Het reglement zoals het er nu ter beoordeling ligt, is in principe een opsomming van de ongeschreven regels die er al waren. Een aantal dingen hebben we niet in het reglement willen zetten, omdat het al geregeld wordt in een wet of in de huisregels van De Verlichting.
 
 
De regels zijn bedoeld als uitgangspunt en om op terug te vallen bij onduidelijkheid, maar er zijn geen plannen voor vaste controles of sancties :-)
 
 
 
= Procedure =
 
= Procedure =
  
Wat niet bij de deelnemersvergadering wordt betwist, gaat direct na de deelnemersvergadering in, met uitzondering van 21 t/m 24.
+
De hieronder niet doorgehaalde regels zijn inmiddels bij de deelnemersvergadering van 31 maart 2015 bekrachtigd en ingegaan. De doorgehaalde regels worden nog bij een bestuursvergadering besproken en gaan, mogelijk in gewijzigde vorm, op 1 juni 2015 in.
 
 
Punten 21 t/m 24 gaan pas op 1 juni 2015 in, ook als niemand er bezwaar tegen maakt. Op die manier is er een overgangsperiode waarin mensen toestemming kunnen vragen, labels kunnen plakken, of dingen mee naar huis kunnen nemen.
 
  
De [[Deelnemersvergadering15x03x31|deelnemersvergadering]] is op 31 maart 2015. Bij de deelnemersvergadering wordt gepeild wat de deelnemers van het voorstel vinden, en kunnen zij wijzigingen in het reglement voorstellen. Die voorstellen worden dan bij de deelnemersvergadering en bij de daarna geplande bestuursvergadering(en) (14 april, 12 mei) ter stemming gebracht. De punten die nog in de bestuursvergadering moeten worden behandeld, gaan pas op 1 juni 2015 in.
+
Die voorstellen voor aanpassing worden bij de daarna geplande bestuursvergadering(en) (14 april, 12 mei) ter stemming gebracht. De punten die nog in de bestuursvergadering moeten worden behandeld, gaan pas op 1 juni 2015 in.
  
 
= Inhoud =
 
= Inhoud =
Line 19: Line 9:
 
  Reglement Revelation Space
 
  Reglement Revelation Space
 
   
 
   
Eerste concept: 2012-11
+
  Huidige versie: 2015-03-31
  Huidige versie: 2015-01 (nog steeds concept)
 
 
   
 
   
 
  Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
 
  Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
Line 46: Line 35:
 
  Deelnemersbijdrage:
 
  Deelnemersbijdrage:
 
   
 
   
  4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste dag van de
+
<s>4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste dag van de
 
     kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na
 
     kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na
     de inschrijving.
+
     de inschrijving.</s> ''(Dit punt is betwist bij de deelnemersvergadering en zal''
 +
    ''nog bij een bestuursvergadering worden besproken. De regel gaat, mogelijk na''
 +
    ''aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
   
 
   
 
   5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
 
   5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
Line 86: Line 77:
 
  Algemene regels:
 
  Algemene regels:
 
   
 
   
  12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
+
  <s>12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
     ontheffingen verlenen.
+
     ontheffingen verlenen.</s>''(Dit punt is betwist bij de''
 +
    ''deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden''
 +
    ''besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
   
 
   
 
  13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
 
  13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
Line 111: Line 104:
 
     te wijzen op onveilige situaties.
 
     te wijzen op onveilige situaties.
 
   
 
   
  18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
+
  <s>18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
 
     en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
 
     en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
 
     en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
 
     en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
     ouder/voogd.
+
     ouder/voogd.</s> ''(Dit punt is betwist bij de deelnemersvergadering''
 +
    ''en zal nog bij een bestuursvergadering worden besproken. De regel gaat,''
 +
    ''mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
   
 
   
  19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
+
  <s>19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
 
     zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
 
     zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
 
     de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
 
     de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
 
     Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
 
     Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
     van eventuele wijzigingen.
+
     van eventuele wijzigingen.</s>''(Dit punt is betwist bij de''
 +
    ''deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden''
 +
    ''besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
   
 
   
 
  Planken, goederen en zo:
 
  Planken, goederen en zo:
Line 130: Line 127:
 
     vervalt bij uitschrijving.
 
     vervalt bij uitschrijving.
 
   
 
   
  21. Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
+
  <s>21. Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
 
     geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
 
     geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
 
     persoonlijke eigendommen.
 
     persoonlijke eigendommen.
Line 147: Line 144:
 
     wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
 
     wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
 
     donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de spullen
 
     donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de spullen
     op te halen.
+
     op te halen.</s>'' (Deze regels gaan, om mensen tijd te geven om hun''
 +
    ''spullen op orde te krijgen, op 1 juni 2015 in. Het bestuur zal de onderdelen''
 +
    ''die zijn betwist bij de deelnemersvergadering zullen nog bij een''
 +
    ''bestuursvergadering worden besproken.)''
 
   
 
   
 
  Donaties en Sponsoring:
 
  Donaties en Sponsoring:
Line 169: Line 169:
 
     en opgeruimd houden van de space.
 
     en opgeruimd houden van de space.
 
   
 
   
  29. Het is toegestaan om kinderen mee te nemen, maar:
+
  <s>29. Het is toegestaan om kinderen mee te nemen, maar:
 
   
 
   
 
     - gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn. Qua taalgebruik,
 
     - gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn. Qua taalgebruik,
Line 186: Line 186:
 
       zijn voor eventuele schade.
 
       zijn voor eventuele schade.
 
   
 
   
     - beperk de overlast.
+
     - beperk de overlast.</s> ''(Dit punt is betwist bij de''
 +
    ''deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden''
 +
    ''besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)''
 
   
 
   
 
  30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk opstellen
 
  30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk opstellen

Revision as of 22:12, 31 March 2015

Procedure

De hieronder niet doorgehaalde regels zijn inmiddels bij de deelnemersvergadering van 31 maart 2015 bekrachtigd en ingegaan. De doorgehaalde regels worden nog bij een bestuursvergadering besproken en gaan, mogelijk in gewijzigde vorm, op 1 juni 2015 in.

Die voorstellen voor aanpassing worden bij de daarna geplande bestuursvergadering(en) (14 april, 12 mei) ter stemming gebracht. De punten die nog in de bestuursvergadering moeten worden behandeld, gaan pas op 1 juni 2015 in.

Inhoud

Reglement Revelation Space

Huidige versie: 2015-03-31

Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
maar geen onnodige beperkingen of dingen die al op een andere manier
zijn geregeld (wet, statuten, instructies).


Bezoekers:

 1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
  en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier
  deelnemer.)

Deelnemerschap:

 2. Reguliere deelnemers zijn 18 jaar of ouder en betalen 25 euro per
  kalendermaand. Zij kunnen een sleutel krijgen voor toegang op
  willekeurige tijden.

 3. Juniordeelnemers zijn jonger dan 18 jaar, en betalen 15 euro per
  kalendermaand. Zij moeten toestemming hebben van ouder of voogd en
  kunnen onder voorwaarden een sleutel krijgen na een proeftijd van
  drie maanden.

Deelnemersbijdrage:

4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste dag van de
  kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na
  de inschrijving. (Dit punt is betwist bij de deelnemersvergadering en zal
  nog bij een bestuursvergadering worden besproken. De regel gaat, mogelijk na
  aanpassing, in op 1 juni 2015.)

 5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
  op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
  deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage betreft dan de
  maand erop.

 6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
  deelnemersbijdrage wordt niet gerestitueerd.

iButtons en Sleutels

 7. De borg voor een sleutel (iButton of heksleutel) bedraagt 15 euro.
  Borg wordt gerestitueerd bij teruggaaf. De sleutel is persoonlijk en
  mag niet worden uitgeleend.

 8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld om
  misbruik te voorkomen. De sleutel wordt dan tijdelijk gedeactiveerd.
  Als de sleutel wordt teruggevonden, kan ie opnieuw worden
  geactiveerd. Een vervangende iButton kan worden aangevraagd; de borg
  moet dan wel opnieuw worden betaald.

RevBank:

 9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld storten, wat
  daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van consumpties en betalingen
  aan andere bezoekers. Dit is voor kleine bedragen; het saldo dient per
  account onder 150,00 euro te blijven.

10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
  13,37 euro.

11. Hoewel roodstaan voor deelnemers is toegestaan in "RevBank", is
  structureel roodstaan niet toegestaan. Het systeem is bedoeld voor
  vooruitbetaling, niet betaling achteraf.

Algemene regels:

12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
  ontheffingen verlenen.(Dit punt is betwist bij de
  deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden
  besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
  Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw De
  Verlichting, en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en
  regelgeving. Hierin is onder andere een rookverbod geregeld.

14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
  op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
  tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet aansprakelijk
  voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden, waaronder bezoekers.

15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers, junior-
  deelnemers en Deelnemers die (nog) geen sleutel hebben)
  zijn alleen welkom als er een Deelnemer aanwezig is
  die wel een sleutel heeft.

16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.

Veiligheid:

17. Alle bezoekers dienen veiligheidsaanwijzingen op te volgen en elkaar
  te wijzen op onveilige situaties.

18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
  en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
  en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
  ouder/voogd. (Dit punt is betwist bij de deelnemersvergadering
  en zal nog bij een bestuursvergadering worden besproken. De regel gaat,
  mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
  zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
  de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
  Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
  van eventuele wijzigingen.(Dit punt is betwist bij de
  deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden
  besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

Planken, goederen en zo:

20. Deelnemers mogen zich bij beschikbaarheid een (deel van
  een) legbord ("plank") in een kast bestemd voor Deelnemers
  toeeigenen. Deze claim moet door de Deelnemer zelf worden gelegd
  door de plank te voorzien van een duidelijke naamsaanduiding en
  vervalt bij uitschrijving.

21. Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
  geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
  persoonlijke eigendommen.

22. Gereedschappen en voorraden die niet op een deelnemerplank zijn gestald,
  mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt niet voor wat
  duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation Space betaalt in
  sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen; overleg dit vooraf met
  het bestuur!

23. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen en niet zijn
  voorzien van eigendomsaanduiding worden na 48 uur opgevat als donatie.
  (Desondanks je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)

24. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen, maar
  wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
  donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de spullen
  op te halen. (Deze regels gaan, om mensen tijd te geven om hun
  spullen op orde te krijgen, op 1 juni 2015 in. Het bestuur zal de onderdelen
  die zijn betwist bij de deelnemersvergadering zullen nog bij een
  bestuursvergadering worden besproken.)

Donaties en Sponsoring:

25. Stichting Revelation Space kan donaties accepteren of weigeren. In
  beginsel worden financiele donaties altijd geaccepteerd. Donateurs
  verwerven door hun donatie geen rechten of invloed.

26. Stichting Revelation Space kan sponsoring accepteren of weigeren. In
  beginsel wil RevSpace onafhankelijk blijven en accepteert zij daarom
  sponsoring alleen voor specifieke evenementen. Sponsors verwerven
  door hun sponsoring alleen recht op vooraf overeengekomen
  reclamemogelijkheden, maar nooit andere rechten of invloed.

Verwachtingen:

27. De dagelijkse gang van zaken bij RevSpace wordt georganiseerd door
  en voor de bezoekers.

28. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het schoon
  en opgeruimd houden van de space.

29. Het is toegestaan om kinderen mee te nemen, maar:

  - gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn. Qua taalgebruik,
   gespreksondewerpen en beeldmateriaal zijn er binnen de
   hackergemeenschap weinig taboes.

  - van bezoekers kan niet zonder duidelijke individuele
   afspraken worden verwacht dat zij toezicht houden op deze kinderen.

  - wie kinderen meeneemt, is zelf verantwoordelijk voor hun
   veiligheid en begeleiding.

  - de begeleiders zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van de
   kinderen alsof zij die zelf hebben begaan. Dit houdt o.a. in dat
   zij de rommel van hun kinderen moeten opruimen en aansprakelijk
   zijn voor eventuele schade.

  - beperk de overlast. (Dit punt is betwist bij de
  deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden
  besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk opstellen
  naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een rondleiding erg op prijs.

31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
  grote schakelaar. De laatste die vertrekt, sluit de space weer. Zo
  lang de space open is, zijn ook niet-deelnemers in beginsel welkom
  zo lang er een deelnemer met sleutel aanwezig is.

32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
  vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
  verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt een
  hoge mate van technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.

33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
  bezoekers zo veel mogelijk beperken.

34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter zijn, behalve eventueel
  tijdens feesten :-)