Raspberry Pi cluster

From RevSpace
Revision as of 15:33, 4 April 2014 by Folkert van heusden (Talk | contribs) (Created page with "File:Raspberry-pi_computerschaak_cluster.jpg Inmiddels is 't logo ook uitgeprint op de lasercutter. Ook ontbreekt hier nog de USB-hub. Nog te doen: iets van een VU-meter...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: /var/www/revspace.nl/includes/limit.sh: line 101: 1781 Aborted /usr/bin/timeout $MW_WALL_CLOCK_LIMIT /bin/bash -c "$1" 3>&-

Error code: 134

Inmiddels is 't logo ook uitgeprint op de lasercutter. Ook ontbreekt hier nog de USB-hub.

Nog te doen: iets van een VU-meter achtig dingetje dat de load toont en/of stoplicht voor status (up/warn/down) en/of een text-display met status en dingen.