PowerMeter

From RevSpace
Revision as of 13:03, 25 February 2016 by Sebastius (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Project PowerMeter
Powermeter01.JPG
Status In progress
Contact Sebastius
Last Update 2016-02-25

Inleiding

Wij meten ALLES wat we kunnen meten. Zo ook ons stroomverbruik.

Hardware

In elke groepenkast zit een meter met een S0 uitgang.

Een ESP8266 monitort drie groepenkasten. Verbindingen zijn eenvoudig. De + van de S0 poort hangt aan 3.3v, de - aan een datalijn van de ESP (met een pulldown naar GND).

Powermeter01.JPG Powermeter02.JPG

Software

github.com/revspace/powermeter

MQTT

Momenteel meten we in zone 2 het stroomverbruik:

  • revspace/sensors/power/2/LK5-9-19
  • revspace/sensors/power/2/LK5-9-25
  • revspace/sensors/power/2/LK5-9-26

Alledrie uiteraard in Watt (bv 1292 W)