MetaMeeting12x07x17

From RevSpace
Revision as of 19:58, 17 July 2012 by FooBar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Event Metameet
Name Metameet


Duration 17 Jul 2012 - 17 Jul 2012
Information


* Location: RevSpace
* Open from: 20:00


Vorige MetaMeet: MetaMeeting12x07x03
Volgende MetaMeet: MetaMeeting12x07x31

Deze metameet is benoemd tot (of wordt vervangen door) een Ledenvergadering.

0. Opening

1. Uitleg over RevSpace 1.0, MVGM en waarom we moeten verhuizen.

  - Antikraak
  - Rotterdamsebaan
  - MVGM-rekeningen
  - Besluit van de wethouder

2. Waarheen?

  - Minimumeisen voor een nieuwe space
  - Resultaten van oproep vorige week:
    - "Kabelfabriek" Delft
    - "De Verlichting" Den Haag
  - Opiniepeiling/rondvraag

3. De verhuizing

  - Voorbereidingen
  - De verhuizing zelf

4. Wat verder ter tafel komt over de verhuizing

5. Wat verder ter tafel komt over andere onderwerpen

6. Inventarisatie vakanties deelnemers

7. Sluiting