Difference between revisions of "LegalEntitiesComparisation"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
(Created page with " = Vereniging = Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, ma...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
 
  
  
Line 44: Line 43:
  
 
= Bronnen =
 
= Bronnen =
[httphttp://www.kvk.nl/wettenenregels/110_Rechtsvormen/rechtsvormen/Destichting.asp KVK.nl - Stichting] <br />
+
[http://www.kvk.nl/wettenenregels/110_Rechtsvormen/rechtsvormen/Destichting.asp KVK.nl - Stichting] <br />
[httphttp://www.kvk.nl/wettenenregels/110_Rechtsvormen/rechtsvormen/Devereniging.asp KVK - Vereniging] <br />
+
[http://www.kvk.nl/wettenenregels/110_Rechtsvormen/rechtsvormen/Devereniging.asp KVK - Vereniging] <br />
[httphttp://www.netwerknotarissen.nl/page.asp?id=10741&menu=9&kid=2 Schema verschillen vereniging en stichting]<br />
+
[http://www.netwerknotarissen.nl/page.asp?id=10741&menu=9&kid=2 Schema verschillen vereniging en stichting]<br />
 
-- Main.RickVoormolen - 04 Sep 2009
 
-- Main.RickVoormolen - 04 Sep 2009

Latest revision as of 18:19, 26 November 2012


Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Het maken van winst om onder de leden te verdelen, mag geen doel zijn. De winst moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. De hoogste macht in een vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe 1 stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur (dat de leiding heeft over de dagelijkse gang van zaken) meestal uit haar midden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid.

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.

Deze verenigingen zijn opgericht bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet ingeschreven staan in het Handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.

Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Stichting

Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te realiseren, met behulp van een vermogen. Het doel staat beschreven in de statuten. Een stichting kan een onderneming hebben en winst maken. Deze winst moet echter ten goede komen aan een ide�el of sociaal doel. Een stichting heeft geen leden.

Belangrijkste verschillen

| * * | *Vereniging (beperkt)* | *Vereniging (volledig)* | *Stichting* | | *Oprichtingswijze* | Statuten | Notaris | Notaris | | *Leden* | Kan leden hebben | Kan leden hebben | Kan geen leden hebben | | *Statuten* | Niet verplicht | Verplicht, moet voldoen aan bepaalde criteria | Verplicht, moet voldoen aan bepaalde criteria | | *Inschrijving KvK* | Niet verplicht | Verplicht | Verplicht |

Kosten (Kamer van Koophandel)

| * * | *Vereniging* | *Stichting* | | *Registreren* | 26.14 | 26.14 | | *Informeren* | 0 | 0 | | *Stimuleren* | 0 | 0 | | *Seropslag* | 0 | 0 |

Statuten eisen

*Vereniging met volledige aansprakelijkheid* 
 • Naam en vestigingsplaats
 • Doel
 • Verplichting van leden
 • Wijze van bijeenroepen ALV
 • Wijze benoeming en ontslag van bestuurders
 • Bestemming batig saldo bij ontbinding
 • Stichting*
 • De naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
 • Het doel van de stichting
 • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
 • De gemeente in Nederland waar de stichting is gezeteld
 • Bestemming batig saldo bij ontbinding

Bronnen

KVK.nl - Stichting
KVK - Vereniging
Schema verschillen vereniging en stichting
-- Main.RickVoormolen - 04 Sep 2009