Lasapparaat

From RevSpace
Revision as of 09:51, 11 February 2012 by Gori (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Project Lasapparaat
Status Completed
Contact User:Gori
Last Update 2012-02-11

__NUMBEREDHEADINGS__

LasApparaat.jpg

Sinds eind 2011 heeft RevSpace een lasapparaat. Deelnemers kunnen tegen een kleine financiele vergoeding gebruik maken van deze faciliteit.

Veiligheidswaarschuwingen

DIN4844-giftige-stoffen.svg QuasiDIN4844-alleen-buiten.svg
Giftige gassen
Bij het lassen van bepaalde materialen kunnen giftige gassen vrijkomen;
alleen buiten lassen.
DIN4844-optische-straling.svg QuasiDIN4844-laskap.svg
Fel licht
Kan blindheid veroorzaken; draag een laskap.
DIN4844-brandgevaarlijke-stoffen.svg DIN4844-beschermende-kleding.svg
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende kleding.
DIN4844-hete-oppervlakken.svg DIN4844-handschoenen.svg
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandscheonen.

Veiligheidsinstructies

Je mag het lasapparaat alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:

  • Je hebt persoonlijke las-training gehad bij revspace (vraag gori)
  • Je bent nuchter, wakker en alert
  • Je hebt deze wiki-pagina recent gelezen (check regelmatig de wijzigingen!)

Voor gebruik

  • Zet de lastafel op het dakterras; het is bij RevSpace verboden om binnen te lassen.
  • Hang een briefje op de houten dubbele deur om mensen te waarschuwen

Tijdens gebruik

  • Let op andere personen
  • Draag beschermende kleding en een lasmasker

Na gebruik

  • Ruim alle apparatuur weer op
  • Haal het bordje van de deur
  • Laat je materiaal goed afkoelen

Lasaparaat instellingen

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn. Met gebruik van 2 mm electrodes, en zeer dunne platen, kan je zo lag gaan als 20-30 A. ElectodeDikteEnStroomSterkte.jpeg

Randapparatuur en materialen

Grote Lastafel

LastafelGroot.jpg