Klokkie

From RevSpace
Revision as of 17:17, 28 September 2016 by Pwuts (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Project Klokkie
Nog geen plaatje.png
Het klokwerk + blaasbalgjes van een oude koekoeksklok weer nieuw leven inblazen met een nieuw omhulsel. :)
Status Initializing
Contact Pwuts
Last Update 2016-09-28