DeelnemerVergadering20x03x31

From RevSpace
Revision as of 17:27, 31 March 2020 by Juerd (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

We gaan het online doen via Mumble. Server: revspace.nl

Event Deelnemervergadering
Name Deelnemervergadering


Duration 31 Mar 2020 - 31 Mar 2020
Information


* Location: Online via Mumble!
* Open from: 20:00

Vorige Deelnemervergadering DeelnemerVergadering19x04x02

Voorlopige agenda

 1. Wie notuleert?
 2. Jaaroverzichten:
  1. In- en uitschrijvingen deelnemers
  2. Bestuursonderwerpen
  3. Financieel
  4. Nieuw op de space
   1. Verbouwingen
   2. Gereedschap
  5. Mails van deelnemers
 3. Toekomst van RevSpace
  1. Huisvesting
  2. Groei
  3. Werven van deelnemers
 4. WVTTK

In- en uitschrijvingen deelnemers

Peildatum → 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-12 2017-05-02 2018-03-27 2019-04-02 2020-03-31
UIT:
tijd/interesse
6 5 6 1 12 9 5
verhuisd/afstand
5 1 2 3 3 4 3
geld/wanbetaling
5 4 12 2 9 2 4
overlijden
0 0 0 0 1 0 0
overige omstandigheden
0 0 1 1 0 1 2
onvrede
0 1 2 0 0 0 0
niet opgegeven
2 1 0 1 0 1 0
totaal UIT 18 12 23 8 25 17 14
IN 29 20 35 15 27 43 18
Correctie telfouten +1 +3
Deelnemeraantal 67 75 87 95 100 126 130
Groei +8 +12 +8 +5 +26 +4